Административен съд – Видин предприе стъпки за нормализиране на дейността си

Сподели в социалните мрежи:

От 14 май в Административен съд – Видин са предприети стъпки за нормализиране на работата, в съответствие с указанията на Съдийската колегия на ВСС.
Достъпът до съдебна зала, деловодства и регистратура, начина на провеждане на открити заседания, работата на отделните служби и съдиите, подаването и получаването на книжа по електронен път и предприетите хигиенни мерки се уреждат чрез Заповед на председателя на съда Антония Генадиева.
Всички вече действащи мерки за безопасност и чистота остават в сила – ползване на маски, шлемове, предоставяне на дезинфектанти и провеждане на обща дезинфекция.
1. При посещения в сградата на съда, гражданите задължително да носят маски и ръкавици.
2.При провеждането на открити съдебни заседания в съдебната зала ще бъдат допускани минималният необходим брой лица, представители на страните, заинтересовани лица, свидетели и вещи лица. Преценката за допустимост се осъществява от Председателя на съдебния състав.
3.Всички съдебни заседания ще се провеждат по предварително обявеният график само и единствено в съдебна зала №1, като се спазва и минималната физическата дистанция от 2 метра между всеки участник в заседанието.
4.Призоваваме всички страни по делата да попълват Заявления за получаване на съобщения и призовки на електронен адрес, по Образец, утвърдени със Заповед на председателя на Административен съд Видин, към която задължително да се посочи и телефон за връзка.
5.Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата ще се извършва приоритетно, чрез уведомяване по телефона и изпращане на книжата по електронен път, а по обичайния начин само в краен случай.
6.Физическото осъществяване на контакт със страните по делата или други лица се извършва само в Служба Регистратура, разположена на първия етаж на сградата, от 09 до 12 часа и от 14 до 17 часа, като през останалото време се извършва основна дезинфекция.
7.Достъпът до втория етаж на сградата ще бъде забранен за външни лица.
Призоваваме страните по дела, адвокатите и гражданите да проявяват търпение при необходимост от изчакване. Целта е да се положи максимална грижа както за техните живот и здраве така и за тези на служителите на органите на съдебната власт.
Прозрачността в работата на съда остава приоритет. Както и досега, пресслужбата ще уведомява журналистите предварително за предстоящи дела от обществен интерес. Публичността на проведените заседания ще се осигурява, като непосредствено след приключването им, ще се публикува информация в сайта на съда и ще се изпращат прессъобщения на и-мейлите на представители на медиите.

Може да харесате още...