Съдилищата започват работа: Вижте какви дела ще гледа Административния съд във Видин

Сподели в социалните мрежи:

За периода от 18 май до 22 май 2020г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане 14 касационно административно наказателни дела и 3 административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Гражданско движение „БОЕЦ – България обединена с една цел“, гр.Видин против Решение по ЗДОИ от 09.01.2020г. с № 17842 / 2019г. на Административния ръководител – Градски прокурор на Софийска градска прокуратура, в частта на същото, с която не е предоставена исканата информация по въпросите от т.3,т.4,т.5 и т.6 от заявлението, както и не е предоставена в пълнота исканата информация по т.7 от същото./Адм. Дело № 32/2020 г./
Жалба от И.В.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19 – 0953 – 000572/ 02.12.2019г. на Началник група към ОДМВР Видин, сектор ПП, с която е постановено временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. /Адм. дело № 408/2019 г./;
Жалба от М. П. Г. срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 05/112/06252/3/01/04/01 от 23.10.2019 г. на Директор на ОД на ДФЗ Монтана, въз основа на който на жалбоподателя му е отказано пълно изплащане на финансова помощ, представляващо второ плащане по договор. /Адм. Дело 347/2019 г./

Може да харесате още...