Прокуратурата погна решение на Общински съвет – Видин (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Сигнал до държавните обвинители е подал лидерът на червените във Видин – Димитър Велков

Става дума за акт, с който местната управа трябва да предостави 100 000 лева безлихвен заем, чрез „захранване на банкова извънбюджетна сметка с код 7443 по проект № BG05М9OР001-2.018-0044 „Заедно за по-добър живот“ по процедура BG05М9OР001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, в изпълнение на договор, сключен между Община Видин и Министерство на труда и социалната политика по Оперативни програми ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

„Това решение трябва да бъде обявено за незоконосъобразно, тъй като не е гласувано в условията на извънредност, каквато сесия е била проведена, каза в „Добро утро, Северозапад“ – Димитър Велков.

Според него, фирми свързани до властта ще се облаготетелстват от въпросните 100 хиляди, които ще се теглят от иначе „скъсания джоб“ на местната власт.

ВИЖТЕ ОЩЕ…

Може да харесате още...