Видин Добро утро, Северозапад Новини

Прокуратурата погна решение на Общински съвет – Видин (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Сигнал до държавните обвинители е подал лидерът на червените във Видин – Димитър Велков

Става дума за акт, с който местната управа трябва да предостави 100 000 лева безлихвен заем, чрез „захранване на банкова извънбюджетна сметка с код 7443 по проект № BG05М9OР001-2.018-0044 „Заедно за по-добър живот“ по процедура BG05М9OР001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, в изпълнение на договор, сключен между Община Видин и Министерство на труда и социалната политика по Оперативни програми ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

„Това решение трябва да бъде обявено за незоконосъобразно, тъй като не е гласувано в условията на извънредност, каквато сесия е била проведена, каза в „Добро утро, Северозапад“ – Димитър Велков.

Според него, фирми свързани до властта ще се облаготетелстват от въпросните 100 хиляди, които ще се теглят от иначе „скъсания джоб“ на местната власт.

ВИЖТЕ ОЩЕ…