10 фирми с „апетит“ за строежа на Синагогата

Сподели в социалните мрежи:

Със заповед на кмета на Общината д-р Цветан Ценков офертите на участниците по проекта „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
бяха отворени днес от 7-членна комисия, с председател заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова. Общинските служители и външните експерти отвориха, разгледаха и оцениха постъпилите оферти по реда на пристигането им. Комисията ще изготви протокол, отразяващ дейността й, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, в срок до 90 дни.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 9 775 000 лева. От тях 8 275 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“, а останалите 1 500 000 лв. се осигуряват като заемни средства във връзка с механизма за финансов посредник от фонда за градско развитие „Север“.

Източник: Пресцентър на община Видин

Може да харесате още...