Обсъдиха изготвянето на нови общи устройствени планове на дискусия в Общината

Сподели в социалните мрежи:

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет, в присъствието на заместник-кметовете Светослав Скорчев и Десислава Тодорова, председателя на местния парламент Генади Велков, главния архитект Десислава Евгениева, общински служители, представители на различни заинтересовани институции, кметове на населени места и др.
Дискусията откри заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. „Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на една Община, който е изработен според изискванията на Закона за устройство на територията и стои в основата на Общинския план за развитие и другите оперативни планове на Общината“, каза тя и даде думата на арх. Стоян Цветков, който е изработил действащите в момента общи устройствени планове, одобрени през 2004 г.
Предстои възлагане и изготвяне на задания, с които да се определят цели и подцели на устройственото и регионално развитие; прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие; насоки за развитие и устройство на функционалните системи – обитаване, труд, центрова система и планово-пространствена структура, транспорт и комуникации, инженерно-техническа инфраструктура, културно-историческо наследство, отдих, зелена система и екология; общи правила за обемно-пространствено изграждане и макро-естетическа концепция; детайлни проучвания на зони със стратегическо значение и повишена инвестиционна активност.
Общинското ръководството призовава гражданите да подават писмени предложения за включване в новите общи устройствени планове, коите ще бъдат изцяло финансирани от Община Видин.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...