До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.

Сподели в социалните мрежи:

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което е изплатило на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци за второто тримесечие на тази година до 31 юли и да внесе удържаният данък в бюджета. Декларацията за дължими данъци се подава от платците на доходите само по електронен път.
Декларацията се дължими авансови данъци се подава и от физическите лица (например земеделски стопани, свободни професии), които са получили доходи от друга стопанска дейност през тримесечието. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът и в същият срок се внася в бюджета изчисленият данък.
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
До момента в Офис на НАП Видин 550 фирми и граждани са декларирали, че са изплащали доходи на физически лица или че дължат авансови вноски за второто тримесечие на 2020 година, което представлява почти две трети от очакваните декларации от този вид.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Може да харесате още...