Кметът на Видин направи оглед на обновени и ремонтиращи се обекти

Сподели в социалните мрежи:

Заедно с екип експерти от Общината, д-р Цветан Ценков огледа ключови места в обхвата на Централната пешеходна зона. Той влезе и в сградата на Средно училище „Цар Симеон Велики“, където скоро бе реализиран проектът „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град.

Минаваме да видим, защото постоянно текат проверки от МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), от заинтересованите институции относно всички проекти, които Общината е стартирала в предишен период и приключиха в тази година – да се огледат, да се видят за дефекти и, разбира се, да се отстраняват своевременно. Това, което мога да ви кажа е, че аз лично като човек съм учуден, че в България цялото строителство се ръководи от един основен закон – ЗУТ (Закон за устройство на територията), а в крайна сметка всички проекти, които МРРБ финансира и в които Видинската община е участвала, са по ЗОП (Закон за обществените поръчки).

Той също отбеляза, че съществуват проблеми по отношение изпълнението на обектите.

Ние си подготвяме един екип, който се казва „Инвеститорски контрол“. Защото в момента Общината има забележки и те трябва да се отстранят и наистина фирмите, които печелят конкурсите и ще работят по тези обекти, ще трябва да си свършат добре работата. Оттук-нататък наистина ще се правят сериозни проверки, всеки месец, за да видим първо как се спазват сроковете. Защото и с площада, и с тази гимназия специално имахме проблем със сроковете. Имаме срокове, в които да се отстранят някои дефекти, които са установени от контролните органи, така че се надявам до края на тази година всичко да е приключило и Община Видин да върви напред смело.

Очаква се да стартират много неща – и санирането на 13 жилищни блока, и изграждането на социални жилища, и реновирането изцяло на сградата на Община Видин, и обновяването на Младежкия дом, на пешеходната зона до Спортната зала и др. Д-р Ценков съобщи и подробности за проекти, от които се интересуват и които засягат много жители, като подмяната на източниците за отопление на твърдо гориво с нови в над 5000 домакинства. Цялата информация във връзка с проекта и критериите за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на Общината до месец март догодина, когато приключат процедурите. Той каза, че целта е Видин да се превърне в един от най-чистите градове в страната.Видинският кмет допълни още, че предстои до края на следващия месец да бъде избран Изпълнител за възстановяването на Синагогата и на практика да започнат дейностите, ако няма обжалвания.

В комисията има трима външни оценители от Агенцията за обществени поръчки. Така че да няма никакви съмнения, че Общината ще лобира за един или за друг, защото чувам за всякакви спекулации

Видинският кмет информира за подготовката на проект за подмяната на осветителните тела в град Видин и останалите населени места, както и за създаването на три нови общински дружества, като едното ще бъде за чистота, озеленяване и ремонтни дейности. И изтъкна, че в момента се работи много добре в това отношение.

Аз твърдя, че никога Видин през последните 30 години не е бил почистван по този начин. А от данъкоплатеца, за стария период от време фирмата инвеститор, която толкова много ни атакува и по съдебен ред, само ще кажа, че е източила над 22 милиона лв.

По-късно д-р Ценков се запозна и с ремонтните дейности, които се извършват на ул. „Райна Княгиня“, №6 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общо 4 са блоковете, които се санират в момента и предстои да стартира работата в още 13 при осигуряване на финансиране.

Източник Пресцентър

Може да харесате още...