27 микро и малки фирми от област Видин с договори по процедурата за безвъзмездна помощ за преодоляване на последиците от коронавируса

Сподели в социалните мрежи:

От днес стартират и COVID мерки за подпомагане на земеделските стопани, съобщават от ОИЦ-ВИдин.
27 микро и малки фирми от област Видин (съгласно ИСУН) са сключили до днес договори по процедурата за безвъзмездна помощ за преодоляване на последиците от коронавируса. Общата стойност на безвъзмездната помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за предоляване на последиците от пандемията COVID 19“ на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ възлиза на 231 626,53 лева. По-голямата част от фирмите са получили максималната или близка до максималната подкрепа за проект – 10 000 лева. Сред бенефициентите на подкрепата от ЕС и националния бюджет на Република България са стоматологична практика, автокъщи, хотел, туристическа агенция, магазини, строителни фирми, автошкола. От всички фирми с одобрени проекти по COVID процедурата, само една е предишен опит в кандидатстването и финансирането от европейски проекти. Така новите бенефициенти на подкрепа от Европейските фондове в областта се увеличават с 26 фирми.
Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) съдейства на множество местни микро и малките фирми при кандидатстването по процедурата за безвъзмездна помощ за преодоляване на последиците от коронавируса. В рамките на нормативно уредените си правомощия, служителите на центъра подкрепиха с информация и логистика на място, по телефона или чрез онлайн-консултация потенциалните бенефициенти от област Видин. Предвид огромния интерес към процедурата и това че в първото денонощие от отварянето и за кандидатстване в национален мащаб бяха депозирани близо 12 000 проекта в ИСУН, а видинските фирми кандидатстваха и в останалите дни в рамките на срока от един месец, екипът на ОИЦ-Видин очаква още видински фирми да бъдат одобрени и получат финансиране по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
От днес екипът на Центъра активно популяризира и ще оказва информационно съдействие и по новите COVID мерки – за подпомагане на земеделските стопани. Подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2″, се финансират от Програмата за развитие на селските райони и приемът по тях продължава до 21 септември 2020 г.
Подмярка COVID 1 обхваща секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. Финансовата помощ по подмярката се изплаща под формата на еднократна сума, която зависи от големината в хектари на отглежданите зеленцуци/плодове, лозя, броя на животните или пчелите: За плодове: от 750 лв. до 13 500 лв.; За зеленчуци оранжерийно производство: от 2500 лв. до 13 500 лв.; За зеленчуци, отглеждани на открито: от 950 лв. до 13 500 лв.; За маслодайна роза: от 900 лв. до 13 500 лв.; За декоративни растения: от 2000 лв. до 13 500 лв.; За овце и кози: от 500 лв. до 13 500 лв.; За говеда: от 500 лв. до 13 500 лв.; За биволи: от 1500 лв. до 13 500 лв.; За пчелни семейства: от 250 лв. до 3 000 лв.
Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Подмярка COVID 2 обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици). Финансовата помощ по нея се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на: 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури; 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине; 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.
Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Може да харесате още...