Административният съд във Видин уважи частично жалбите за обезщетения на собственици по трасето Е 79

Сподели в социалните мрежи:

Всичките двадесет дела, образувани по жалби подадени срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ в Административен съд-Видин, са решени.

Анализът на обобщената информация по делата показва, че по единадесет от производствата Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.

По шест от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с. Ивановци, обл. Видин и по едно дело касаещо земеделски имот, находящ се в землището на гр. Видин, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България като е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти. При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насъждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените по молби на жалбоподателите 2 дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.

Снимката е илюстративна

Може да харесате още...