ОБЯВА: ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ”СВЕТЛИНА-1928” СЕЛО НЕГОВАНВЦИ СВИКВА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Сподели в социалните мрежи:

ОБЯВА

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА
НЧ”СВЕТЛИНА-1928” СЕЛО НЕГОВАНВЦИ

СВИКВА

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 11.09.2020 г. ОТ 18:30 ЧАСА

В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО -ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК
2. ПРОМЯНА В УСТАВА НА ЧИТАЛИЩЕТО
3. ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2019Г.
4. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
5. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕТО, НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
6. ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021Г.
7. РАЗНИ
ОТ ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Може да харесате още...