Президентът: България трябва да е активен участник и партньор при формирането на политиките на ЕС

Сподели в социалните мрежи:

Българската дипломация да е още по-фокусирана за приобщаването на сънародниците ни зад граница, призова Румен Радев във видеоконферентна връзка с българските посланици в чужбина

България трябва да бъде част от големия дебат в Европейския съюз, да участва във формирането на консенсус за европейските политики, а не просто да се присъединява към взети вече решения и да бъде реципиент на еврофондове. Това заяви държавният глава Румен Радев във видеоконферентна връзка с ръководителите на дипломатически мисии на България в рамките на традиционната среща на българските посланици.

По думите на президента, по-активната роля на България при утвърждаването на Многогодишната финансова рамка на ЕС и по отношение на Пакета за възстановяване, е възможност за реформиране на важни за страната ни области. България следва да се стреми към сближаване не само по отношение на инфраструктурата, а и в сферата на образованието и науката, без които не може да се постигне реална и устойчива социална и икономическа кохезия. Възможност в тази насока дава и интегрирането на българската отбранителна наука и индустрия в общите европейски проекти и в политиката в областта на сигурността.

България е страна с отворена икономика, чиито БВП до голяма степен зависи от устойчив износ и някои от наложените ограничения заради коронавируса, директно засягат икономическите ни позиции, заяви президентът. Отстояването на българския износ в условия на криза и недопускане на загуба на търговския потенциал на България, бяха сред откроените от президента предизвикателства пред дипломатите ни.

„Инвестиционното сътрудничество също понася щети от коронавируса, а е от ключово значение за нашия икономически растеж“, заяви още държавният глава.

Президентът отново подчерта необходимостта от преодоляване на разширяващата се технологична пропаст между отделните държави в НАТО и недопускане на трайно разделение в алианса на производители на отбранителна техника и въоръжение от една страна и купувачи от друга. Тезата беше изразена от българския президент още на срещата на върха на НАТО в Лондон през декември м.г. и беше подкрепена от страните-участници. Президентът призова дипломатите ни да работят за постигане на съвместимост още при проектирането и производството на отбранителни платформи и оборудване.

Пред българските дипломати Румен Радев открои стратегическото партньорство между страната ни и САЩ, потенциалът на което далеч надхвърля сътрудничеството във военната сфера. Според държавния глава, увеличаването на инвестициите от САЩ в информационните технологии, научният, образователен и технологичен обмен следва да бъдат поставени във фокуса на българската дипломация.

„Необходимо е и още по-активно партньорство със САЩ за изпълнение на поетия ангажимент за утвърждаване на върховенството на закона в България и борбата с корупцията“, заяви президентът.

Потенциалът за икономическо сътрудничество в Черноморския регион, чрез равнопоставени и взаимноизгодни отношения със страните от региона, също беше отбелязан от президента. Държавният глава открои възстановения през последните две години политически диалог с Русия, който създава предпоставки за дългосрочно и поставено на ясна основа сътрудничество. Русия остава водещ доставчик на енергийни ресурси за България, а страната ни има потенциал да се утвърждава и като транзитираща природен газ за Европа.

В изказването си Румен Радев посочи, че българският национален интерес в Югоизточна Европа изисква гарантиране на стабилността, икономическото развитие и европейската перспектива на нашия регион. Държавният глава припомни, че по негова инициатива през септември 2019 г. беше проведена и консултативната среща за изработване на рамковата позиция на България по отношение на страните-кандидатки за членство в ЕС – Албания и Република Северна Македония. Устойчивото развитие на добросъседски отношения на Балканите и уважението към историческите български общности е от ключово значение за постигането на успех в процеса на европейска интеграция.

Румен Радев поздрави българските дипломати за приноса им за запазване на административно-териториалния статут на Болградски район, съхраняване на единството на българското национално малцинство в Украйна и укрепване на двустранните връзки.

По думите на президента недостигът на финансов и кадрови ресурс води до отдръпване на България от важни световни региони и процеси. Негативи понасят и големи български общности зад граница, които нямат достатъчно активна връзка с родината. Румен Радев призова за преосмисляне на следвания подход и актуализиране на щата на българските дипломатически мисии в държави, в които вече живеят стотици хиляди наши сънародници.

Перспективите за засилване на двустранните отношения на страната ни с партньори като Китай, Република Корея и Япония също бяха откроени в изказването на президента. Румен Радев призова за активизиране на българската дипломация за материализиране на двустранната декларация за издигане на отношенията с Китай до ниво на стратегическо партньорство, постигната при визитата му в Пекин през юли 2019 г. Огромен потенциал за засилване на инвестиционното сътрудничество имат и връзките на България с Япония и партньорите от Югоизточна Азия.

По време на изказването си пред ръководителите на дипломатическите ни мисии в чужбина държавният глава потвърди и готовността на българската президентска институция да бъде домакин на регионалната инициативата „Три морета“ през 2021 г. Инициативата има за цел насърчаването на свързаността в Източна Европа в областта на енергетиката, транспорта, дигитализацията и образованието.

Може да харесате още...