Видинските огнеборци припомнят правилата за пожарна безопасност

Сподели в социалните мрежи:

Високите дневни температури, настъпилото засушаване и изсъхналата тревна растителност създават предпоставки за бързото разпространение на възникналите пожари, които нерядко застрашават живота, здравето и имуществото на хората, и нанасят щети на околната среда. Статистиката сочи, че основна причина за огнените бедствия е човешката дейност:

Изхвърляне на незагасени фасове и клечки кибрит от превозни средства;
Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи и др;
Техническа неизправност на машините и превозни средства;
Детска игра с огън;
Самозапалване на вещества и материали при неправилно съхранение;
Почистване на земеделските земи чрез изгаряне.

Трябва да се отбележи, че продължителните дъждове в началото на лятото, спомогнаха пожароопасния сезон тази година да закъснее. Обилните дъждове станаха причина за израстването на буйна тревна растителност, която ще продължава да изсъхва от високите дневни температури. Възможно е усложняване на пожарната обстановка през текущия месец септември. Бдителността и спазването на правилата за пожарна безопасност ще бъдат от решаващо значение за недопускане на възникване на пожари.

В тази връзка РДПБЗН-Видин напомня, че за да опазим зеленото богатство на страната и имуществото си от пожари, стриктно трябва да спазваме основните правила за пожарна безопасност:

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи;
Не почиствайте земеделските земи чрез изгаряне;
Изгарянето на отпадъците при почистването на дворовете, както и паленето на огън за битови нужди да става само на почистени от суха тревна растителност площадки и на безопасно разстояние от сгради и горими материали;
Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват:

Пастирите – при извършване на дейност в пасищата;
Пчеларите – при работа с открит огън при разпалването на пушалки и др.;
Ловците, с оглед на открития ловен сезон;
Туристите – при употреба на туристически газови котлони и др.;
Собственици на вили и имоти в земеделските земи и горите.

Спазването на тези изисквания и постоянната бдителност са гаранция за недопускане на пожари в земеделските земи, горите и населените места. Напомняме, че при пожар трябва по най-бързия начин да сигнализирате на тел. 112.

Може да харесате още...