Новините МС

Връзката между Да Винчи и Йоан Кръстител

Сподели в социалните мрежи:

След дълги проучвания на дузина учени се оказва, че известната Торинска плащеница е фалшификат.

Фалшификатът е изработен не от кой да е, а от самият Леонардо Да Винчи, когото Ордена на Сион причислява към великите си магистри. Учените разкриват как Леонардо е създал образа върху Плащеницата, с похват който се нарича ,,алхимичен отпечатък“, иначе казано зачатъчна разновидност на фотографията. Но може би най-стъписващото е, че Да Винчи е използвал своето лице за изображението върху Плащеницата, за което милиони вярващи смятат от векове, че не е на друг, а на самият Исус Христос.

Леонардо е изработил фалшивата плащеница. Именно той е бил човека, който е знаел как да създаде образ, който и до ден днешен не желае да разкрие тайните си. Анализ с въглерод направен от учени доказва че тя е фалшификат, но не разкрива как е отпечатан образът върху нея.
Днес само най-предубедените хора отчаяно вярват, че Плащеницата наистина е на Исус, не забелязват приликата на мъжът върху нея и Леонардо. През 2001г., по ,,Нашънъл Джеографик,, прозвучава изумително признание ,,Леонардо: човекът зад Плащеницата“.

Според ,, Тайните досиета“ великите магистри в Ордена на Сион взимат официалното име Йоан или Йоана, ако велик магистър е жена. Точно както, след като бъде избран, нов папа взима ново име. Така в техните списъци Леонардо се появява като ,,Йоан IХ“. Не се дава обяснение защо името Йоан е въздигнато в такова положение.
Но какво е тласнало Да Винчи да създаде този съвършен фалшификат (един от най-добрите в историята), отговорът се крие в неговите религиозни и духовни убеждения, който е потвърдено са били еретични. Указва се, че Леонардо направо е бил обсебен от Йоан Кръстител. Тази внушителна новозаветна личност присъства в половината от религиозните му художествени творби. Установено е и, че много от останалите платна и скици включват символични препратки към Йоан, дори и да не присъства като изображение в композицията. С други думи, където е било възможно, Леонардо е рисувал в картините си Йоан Кръстител. Очевидно е бил много важен за Да Винчи.
Представата, че Йоан , за когото се предполага, че е предтеча на Исус, всъщност му е равен, е доста стряскащо. Леонардо всъщност е смятал, че Йоан стой по-високо от Христос.
Според ,,Тайните досиета“ първият велик магистър на Ордена е Жан Жизорски взима името Йоан II. Но тук идва другата загадка, кои е Йоан I. Френският историк Жан Маркал обобщава странното твърдение на Ордена, че ,,Йоан I” по традиция е запазено за Христос. Но защо Христос ще бъде почитан с името Йоан? Има движение познато като йоанитство , което почита Йоан Кръстител, поставя го по високо от Исус и дори го смята за истинския Месия, или истинският Христос.

Какви са били отношенията межди Йоан Кръстител и Исус Христос?

Йоан не само не е бил самотен глас, а е имал и ученици и има свидетелства, че сред тях в началото е бил и самият Исус. Йоановиите ученици безспорно са смятали него за Христос и след като е бил обезглавен, не са се прехвърлили при учениците на Исус.
Колкото и неприемливо да е за много християни, Йоан Кръстител и Исус са били съперници.
Йоанитите не са отмрели в Близкия изток. Те съществуват и до ден днешен като единствената в света гностична религия и са познати като секта на мандеите , наричаща свещениците си назореи. До скоро живеели в областите на Южен Ирак и Иран и Саддам Хюсеин ги е подлагал на жестоки гонения. Те почитат за свой велик Пророк Йоан Кръстител и не само отхвърлят Исус, но и го презират като узурпатор на йоановото движение и на водещото му място в него.