Новини

Видинските земеделци имат интерес към мерките за COVID

Сподели в социалните мрежи:

До 21 септември земеделците могат да подават заявления за възстановяване на акциз за дизелово гориво, както и за включване в подпомагане по мерките COVID 1 и COVID 2. Документите се подават в общинските служби по земеделие.

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Емилиян Енчев обясни за радио Видин, че и за двете кампании има интерес.

„Около 230 заявления са подадени по мерките за COVID, до края на кампанията се очаква да бъдат подадени и около 200 заявления за акциз. Към момента са подадени около 20, но при тях се изисква повече счетоводна работа, окомплектовка на документи и справки, затова и обикновено последната седмица се подават по-голяма част от тези заявления.“

Право на финансова подкрепа по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната година. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата.

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими за финансиране по подмярка COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Кандидатите за подпомагане не трябва да имат санкции и задължения. И по двете COVID – мерки един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една дейности, но до левовата равностойност на 7000 евро. Еднократната финансова помощ се изплаща след проверка на заявленията от ДФ „Земеделие“ в периода 28 септември – 2 октомври за подмярка COVID 1, и от 10 до 20 ноември- за подмярка COVID 2.

Източник: БНР Видин