Ще се компенсират родителите на децата, които не са приети в детски градини

Сподели в социалните мрежи:

Паричната компенсация ще получават родителите на деца от 3-годишна възраст до първи клас, ако не са приети в детска градина. Това решиха депутатите с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование.

Средствата са за разходите за отглеждането и обучението на децата, но те не могат да надвишават средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в общинските и държавните детски градини.
Милена Дамянова посочи, че изплащането на компенсациите е за всички деца, които не са приети и няма да има подоходен критерий.

Депутатите също задължиха 4-годишните да посещават предучилищна

С промените те въведоха и задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. До този момент това важеше за 5 и 6-годишните.

В период за три години ще трябва да влезе тази нова разпоредба и общините да осигурят достатъчно места в детските градини.

С поправките в закона се прави и законова регламентация на обучението в електронна среда. Учениците, които по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не могат да присъстват, ще могат да се обучават дистанционно до 30 дни.

Източник: dariknews.bg

Може да харесате още...