Димитър Велков: Клеветите и лъжите не са присъщи на социалистите, всеки човек трябва да има и достойнство

Сподели в социалните мрежи:

Председателя на ОбС и ОблС на БСП Видин Димитър Велков изпрати официална позиция до медиите относно разкриване на обективната истина, след брифинга на Филип Попов.

Във връзка с брифинга на депутата Филип Попов от КП „БСП за България“, даден в БТА на 04.09.2020. С изнесената информация умишлено се правят внушения, които засягат неблагоприятно както моя, така и този на всички членове на Видинската партийна организация авторитет. В името на справедливостта и запазване единността на социалистическата структура във Видин, принципи, от които съм се ръководил винаги, смятам за необходимо разкриването на обективната истина.

1.Не е вярно, че за заседанието на ОБлС на БСП не е изпратено уведомление. На 14.07.2020г. е проведено заседание на ОБлС на БСП Видин от 17:30 ч., за което всички членове са надлежно уведомени и запознати предварително с дневния ред. Документалната следа е запазена в изходяща поща и лесно подлежи на проверка.

2.Не е вярно, че на ОБлС на БСП Видин не са присъствали повечето от членовете. На заседанието на ОБлС на БСП Видин присъстват 19 души от 31, за което свидетелстват присъствен списък и протокол.Кворум е налице и органът може да взима уставни решения.

3.Не е вярно, че на заседанието на ОБлС на БСП Видин не е поставен за разглеждане въпросът за партийното поведение на депутата Филип Попов и конкретните мерки за партийно въздействие. По т. 1 от дневния ред – актуална политическа обстановка е обсъден и разискан въпросът за организирания Инициативен комитет в подкрепа на определен кандидат за председател на БСП. Именно в тази връзка е изразено силното възмущение от членовете на Областния съвет. Констатира се и пасивното поведение на Попов както в редица избори, така и в дейността на органи и организации, в които членува.

4.Не използвам фалшиви новини като инструмент за влияние върху общински председатели, общински съветници и редови партийни членове! За разлика от народния представител, който в края на 2018 г. внесе сигнал до КПКОНПИ за проверка на информация от сайтове, генериращи фалшиви новини.

5.Не е вярно написаното в декларацията, че всички членове на Областния съвет са членове и на Инициативния комитет. Част от членовете, склонили да участват в комитета, не са били запознати със същността на мероприятието. Напротив дори възникна въпросът защо не са били поканени всички членове.

6.Никой не оспорва издигнатата кандидатура на Корнелия Нинова за председател на БСП. Това е направено, минавайки през т. нар. пълен цикъл отчет и избори – събрания на ОПО -та, конференции(общи събрания) на общински партийни организации. Буди недоумение фактът, че Инициативният комитет се състои от хора от други политически формации, които нито имат участие в нейната кандидатура, нито ще могат да спомогнат за избирането й чрез упражняване на правото си на глас.

7.Не е вярно, че е налице ограничаване правата и свободите на когото и да е като граждани/н да се сдружава/т. Областният съвет на БСП Видин е настоявал винаги председателите на общинските съвети да не вземат отношение в инициативните комитети единствено с оглед запазване на равнопоставеност и предпазване на организациите от вътрешно разделение.

8.Не е вярно, че Филип Попов не е уведомяван за заседанието на ОБС на БСП Видин. Това е направено по няколко възможни начина – имейл, смс и едно от приложенията за комуникация на смартфоните. Няма изискване към уведомлението да се прилага доклад. На заседанието на ОБС на БСП, проведено на 28.08.2020 г. от 17:30 ч. е представена докладна записка, за което свидетелства протоколът.

9.Не е вярно, че е налице противоуставна кампания срещу Филип Попов. За нарушения задълженията на партийните членове като например да участва активно и да поддържа своите кандидати в избирателни кампании и други политически прояви се налагат определени мерки за партийно въздействие. Напомням на др. Попов,че времето за кампании е преди избори, но не вътрешнопартийни.

10.Ако към датата на вземане на решението на ОБС на БСП Видин Филип Попов не е член на Видинската общинска партийна организация, то очевидно става ясно, че е предприел действия по зачисляване в друга организация, а от там логично възниква въпросът спазени ли са императивните разпоредби на: П Р А В И Л Н И К ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ и по-конкретно Раздел 2, чл. 9.( Когато движението е извън общинската (районната) партийна организация, регистрацията се извършва от председателите на общинските (районните) съвети на БСП). Как е извършено движението от една общинска партийна организация в друга без уведомяване на мен като председател на ОБС Видин?

11.Не е вярно, че общинските съветници от БСП във Видин са подкрепяли бюджета, предложен от ГЕРБ. Доказателства за водената последователна политика са гласуванията , инициативите и цялостната работа в общински съвет на групата общински съветници от БСП, за което има протоколи от сесиите на местния парламент, достъпни за всички граждани.

12.Не е вярно определението „капсуловане“ за общинската организация. Всеки желаещ да се присъедини към Видинската партийна структура винаги е бил добре дошъл. Доказателства за това са новооткритите партийни организации в 6 населени места.

Източник: Пресцентър на БСП Видин

Може да харесате още...