Безработните продължават да намаляват и през август

Сподели в социалните мрежи:

245 774 са регистрираните безработни в бюрата по труда в края на август, съобщават от Агенцията по заетостта.

Намалението спрямо юли е с 12 779 души, а увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 души.
Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец юли и ръст с 2,2 пункта спрямо година по-рано.

През месец август 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 23 548, като 76.7% от тях са устроени в реалната икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите ново регистрирани. За сравнение, през същия месец август на предходните 4 години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток ново регистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7 133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048, които са с 4,7% повече от тези, заявени през август 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост 23.7%, следват образованието 16.4%, хотелиерството и ресторантьорството 14.6%, административните и спомагателните дейности 13.2%, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети 8.8% и строителството 5.7%.

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.; монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.

Източник: Агенцията по заетостта

Може да харесате още...