Любопитно: Мистичното учение Кабала

Сподели в социалните мрежи:

Кабала е школата на мислене с юдейски произход и името означава ,, традиция‘‘. Кабала преподава форма на гностицизъм, в която практикуващите се стремят да открият божественост в себе си.

На български език книгите са известни като „Битие“, „Изход“, „Левит“, „Числа“ и „Второзаконие“.

Подобно на Библията се твърди, че Кабала съдържа скрити мисли. Сходно кодирано познание може да се открие в Тората и в други староеврейски текстове.

Тези книги, написани векове преди времето на Иисус, предшестват Талмуда – компилация от староеврейски закони и традиции, написана за пръв път през V век. Според книгата на светлината Бога дал ,,мистериите на мъдростта‘ ‘на Адам, докато още е бил в Райска градина. Тези тайни след това са предадени от синовете на Адам и на Ной. Много изследователи включително евреи вярват, че Кабала започва съществуването си като устна традиция, отнасяща се до древните египетски мистерии. По късно се предават от Мойсей на водачите на израилтяните .

Идеята, че Мойсей е носител на древни тайни, е убедително подкрепена от Леви . Той твърди , че Кабала съдържа познания от Шумер от Аврам. Казва се, че Аврам притежава плоча със символи, представляващи цялото познание на човечеството, която се предава от времето на Ной. Известна като ,,Плочата на съдбата‘‘. Тази плоча на познанието – известна на ранните юдей като ,,Книгата на Разиел‘‘- осигурява на цар Соломон голямата му мъдрост. Казва се, че който притежава кабала, притежава и Рам – най-висшият израз на космическо познание.

Легендарните рицари тамплиери връщат познанието обратно в Европа от Светите земи по времето на кръстоносните походи и то се предава чрез гилдиите на зидарите, създадени от тамплиерите. Документирано е, че старото познание на Кабала се използва от векове от почти всички тайни общества.

Великият майстор масон Пайк придава голямо значение на Кабала като ключ към масонската езотерика. Той пише ,,Човек се изпълва с възхищение при проникването в Светилището на кабала , при виждането на една доктрина. Нужният съюз на идеи и знаци.; Светата троица, Буквите и Числата , философия, която е проста като азбуката, безкрайна като Словото, теореми, като тези на Питагор; теология; 10 цифри и 22 букви, триъгълник, квадрат и кръг- това са някой от елементите на кабала. Това са елементарни принципи на писменото Слово което е създало света !

Може да харесате още...