Борислава Борисова, зам. кмет на Видин: „Фирмите, усвоили 220-те хиляди лева ще трябва да ги върнат“ (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Проведени са срещи с фирмите и училищата, възползвали се от нецелевото финансиране през 2017-та година.

Вчера стана ясно, че при проверка, Агенцията за държавна финансова инспекция е установила харч от над 200 хиляди лева без правно основание. Нецелево изразходваните средства включват изплатени суми на училища и превозвачи за компенсации за: безплатни пътувания на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в размер на 1447 лв. на 7 броя превозвачи, които в определени периоди на 2017 г. не са имали сключен договор с Общината; безплатни пътувания на деца и ученици по чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование за над 118 000 лв. (те са по сключени договори за специализиран превоз, по транспортна схема и за превоз на ученици със собствен транспорт); безплатни пътувания на 7 души военноинвалиди/военнопострадали, които са без съответния статут, в размер на 2 395 лв.; за пътувания по намалени цени на учащи, на стойност над 22 500 лв.; за пътувания по намалени цени на лица, получаващи пенсия – за около 57 000 лв.; за субсидии за вътрешноградския транспорт – над 17 000 лв. (за превозвачите, получили субсидии през 2017 г. е налице свръхкомпенсиране и те трябва да ги възстановят).

ВИЖТЕ КАКВО КАЗА ОЩЕ ЗАМЕСТНИК – КМЕТЪТ И ИЗПЪЛНЯВАЩ ВРЕМЕННО ФУНКЦИЯТА НА КМЕТ НА ОБЩИНАТА БОРИСЛАВА БОРИСОВА…

Може да харесате още...