Училището в Кула стартира проект за интеграция

Сподели в социалните мрежи:

„Аз и моята култура“ е проект, който се изпълнява от СУ „Васил Левски“ град Кула. Основната цел на проекта е по-пълно обхващане на деца от етническите малцинства и ангажирането им в извънкласни дейности, стимулиращи лични заложби и мотивацията им за продължаване на образованието. Подобряване на връзката – ученик-родител-училище. Основната цел ще постигнем, чрез:
– използването на добри практики за интеграция и приобщаване на ученици;
– привличане на родители към извънкласни дейности и обсъждане на темата за важността на образованието, включването им в извънкласни дейности;
– включване в обучение на родители и ученици, чрез реализиране на обучение извън училищна среда;
– активизиране на родители, чрез включването им в дейности съвместно с децата им.
В планираните дейности участие ще вземат общо 60 родители, 70 ученици, 20 представители на институции и 10 доброволци. Те ще вземат участие в предвидените по проекта дейности: Работен семинар с институции от община Кула, Семинар с родители за разясняване на ползите от образованието и участието на деца в извънкласни дейности; Мобилност; Доброволчески клуб „Аз и моята култура“; събитие „Аз и моята култура“ и мотивационна кампания за родители и ученици.
Методите, които планираме да използваме, са изпитани и прилагани в неформалното образование.
„Искаме да бъдем полезни на родителите за да осъзнаят важността на образованието за техните деца, за постигането на това ще ни помогне тоз проект и се надяваме родителите да се включат активно във всички предвидени дейности.“ Това каза госпожа Декова, ръководител на проекта и директор на училището.

Може да харесате още...