Цецо Иванов, „Да, България“: „Длъжни сме да опазим областната болница“ (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Заместник-председателят на Общинския съвет във Видин е един от инициаторите на извънредното заседание, което трябва да се проведе по темата за проблемите на видинската болница.

В „Добро утро, Северозапад“ Иванов обясни, че това не е политически акт, а задължение на всеки общински съветник, който защитава интересите на обществото.

Миналата седмица стана ясно, че 13 от съветниците инициираха искане за извънредно свикване на местния парламент. Подписите под искането са сложили местни депутати от различни политически формации.

ВИЖТЕ КАКВО КАЗА ЦЕЦО ИВАНОВ В ПРЕДАВАНЕТО….

ПУБЛИКУВАМЕ ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ БЕЗ РЕДАКТОРСКА НАМЕСА…

До Председателски съвет на Общински съвет – гр. Видин
ИСКАНЕ

от 13 Общински съветници при Общински съвет гр. Видин за свикване на извънредно заседание:
1.Огнян Ценков
2.Венци Пасков
3.Калин Каменов
4.Цецко Иванов
5.Любен Иванов
6.Юли Петров
7.Димитър Велков
8.Людмил Димитров
9.Мария Джамбазова
10.Борислав Василев
11.Любомир Георгиев
12.Калоян Борисов
13.Величко Кирилов

Г-н Председател ,
Чл. 17 ал 1 ЗМСМА дава право, но и задължава на ОС да решава всички въпроси от местно значение . Чл. 17 т. 4 и чл. 20 от ЗМСМА задължава ОС да определя политиката на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 ЗМСМА т.е. и на здравеопазването.
Общинските съветници сме положили клетва по реда на чл. 32 ЗМСМА „ да се ръководя от интересите на гражданите от община Видин“
На заседание на ОС е взето решение с което е прието програма за развитие на община Видин със задължение за осигуряване здравеопазването на гражданите на общината
Основен интерес на гражданите на община гр. Видин е осигуряване на тяхното здравеопазване и лекуване при болест. Основното лечебно заведение осъществяващо здравеопазването и лекуването на гражданите на община и област Видин е МБАЛ „СВ.Петка“ АД гр.Видин в което дружество сме акционери с около 9% собствени акции. Освен акционери сме и основни кредитори на посоченото дружество, което дължи на община Видин солидна сума
В дейността на МБАЛ „Св.Петка“ АД трайно са установени негативни тенденции довели до:
– Закриване на отделение по урология
– Закриване отделение по инфекциозни болести
– Закриване на АГО
– Закриване на отделение по неврология
В критично състояние са поне още три отделения
Състоянието на МБАЛ „Св.Петка“ доведе до недоверие на видинските граждани към видинската болница , търсене на други болници за лечение най -вече в гр.Лом , Монтана и София.
Публична тайна е че осигурените граждани не търсят лечение при необходимост във Видинската болница и търсят алтернатива в София , Лом и Монтана
Отне се основното европейско право на граждани на ЕС на безплатна родилна помощ – след закриване на АГО видинските жени раждат в Лом , Монтана , София или където и да намерят което е съпроводено с разход на значими средства . Силно сме обезпокоени , че след няколко години няма да има видинлия роден в гр. Видин , което освен основание за тревога и е ПРИЧИНА ЗА СРАМ!
Видинските граждани – наши избиратели не са доволни от състоянието на Видинската болница , търсят от нас техните избранници обяснение и информация за бъдещето на тяхната болница
Водени от интересите и натиска на съгражданите , от нарушеното и конституционно и европейско право за достъп до здравеопазване ,от дълга си на общински съветници , по реда на чл. 49 и 50 ЗМСМА авторите на настоящата желаем провеждане на извънредна сесия на ОС на община Видин , която да е открита за граждани и за която писмено да бъдат поканени с копие от настоящето искане , да присъстват на извънредна сесия на Общински съвет
1. г-н Министър на здравеопазването на Република България или упълномощено лице
2. г-н Областен управител на област Видин
3. членовете на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин
и което заседание да се проведе при следния дневен ред
1. Съвета на директорите да даде отговор на следните въпроси и други поставени от общинските съветници в деня на извънредната сесия, сред който :
1.1. Ще има ли в гр.Видин АГО и ще могат ли жените от гр.Видин и община да раждат във Видинска болница и ако ще има кога?
1.2. Ще има ли в гр.Видин отделение по неврология и ако ще има кога? Къде се лекуват нетранстабилните болни и какви са рисковете при транспортирането и ?
1.3 Ще има ли в гр.Видин инфекциозно отделение и такова по урология и ако ще има кога?
1.4 Кой са отделенията в критично състояние и ще има ли още закрити отделения и по каква причина?
1.5 Имали манипулация от страна на конкурентни болнични заведения към възможностите на Видинската болница и провежда ли се такава и от доболничини заведения действащи в гр.Видин и от лекари от МБАЛ „СВ.Петка“.
1.6 При съществуващата негативна тенденция какъв хоризонт определя Съвета на директорите за окончателно закриване на Видинската болница с име МБАЛ“Св. Петка“ АД или да определи срок за преодоляване на кризата на единственото лечебно заведение осигуряващо болнично лечение?
2. На това заседание ОС да обсъди и евентулно вземе решение за за записване на нови акции , или прехвърляне на такива ,в МБАЛ“Св.Петка“ АД на брой отговарящи на дълга на дружеството към Общината ,трансформация „ дълг срещу акции“.
3. Съвета на директорите на дружеството и г-н Министър на здравеопазването да изложат своята визия за настоящето и бъдещето на болницата и да посочат конкретни начини с която Община гр.Видин да помогне за преодоляването на негативното и състояние
Изложеното не е изчерпателно и е основа на дебат който да се проведе в Общински съвет -Видин с широко гражданско участие на извънредно заседание , с предмет на същата „състояние, перспективи и решения на ОС в полза на МБАЛ „СВ.Петка“ гр.Видин
На основание фактите изнесени от Съвета на директорите и г-н Министър на Здравеопазването , ОС -Видин да вземе решения за ефективно подпомагане на Видинската болница за излизане от негативното и състояние.
Вносителите на настоящето искане поемат задължението да уведомят Областен управител на област Видин , Съвета на директорите на МБАЛ“Св.Петка“ и Министър на здравеопазването за предмета на извънредното заседание на Общински съвет , както и за датата на провеждане на извънредното заседание, както и да дадат информация на Видинските граждани за датата и часа за провеждане на извънредното заседание и възможността гражданите на Видин да участват в него.

Може да харесате още...