БЧК открива три нови центъра в Северозападна България

Сподели в социалните мрежи:

Българският Червен кръст открива три нови Центъра „Домашни грижи“ във Видин, Белоградчик и Монтана. Церемониите по откриването са както следва:

Център „Домашни грижи“ – Видин – 20 октомври 2020 г. от 11,00 ч.; ул. „Княз Борис І“, № 4;

Център „Домашни грижи“ – Белоградчик – 20 октомври 2020 г. от 14,00 ч.; адрес: ул. „Алеко Константинов“ № 5, ет. 1 (в сграда Бизнес инкубатор).

Център „Домашни грижи“ – Монтана – 21 октомври 2020 г. от 11,00 ч.; адрес: ул. „22 септември“ № 44.

Ще присъстват: проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, представители на местната власт, сред които г-н Златко Живков- кмет на Община Монтана, инж. Борис Николов – кмет на Община Белоградчик, представители на областни администрации Видин и Монтана, на РЗИ-Видин и РЗИ-Монтана, на РД „Социално подпомагане“ и други партньори на местно ниво.

Центровете са създадени по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който БЧК осъществява в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Общият бюджет на проекта е 3 333 333 евро за период от 4 години.

Новите центрове осигуряват 30 работни места – за медицински сестри и домашни помощници, като всеки един от тях ще предоставя интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на около 100 потребители – възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. С тяхното създаване се разширява мрежата от Центрове „Домашни грижи“ на БЧК в Северозападния регион на България по модела на четирите Центъра „Домашни грижи“, които функционират в област Враца от 2012 г. досега. Така общият брой на потребителите в проекта ще достигне 700 души.

През следващата година към дейността на седемте Центъра „Домашни грижи“ ще бъдат добавени и услугите телеасистенция и телекеър, което ще даде възможност да бъдат обхванати самотноживеещи уязвими хора от малки и отдалечени населени места в обхвата на трите области – Враца, Видин и Монтана.

Източник: Пресцентър на Българският Червен кръст

Може да харесате още...