До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

Сподели в социалните мрежи:

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 година. Тази година 31.10 е в неделя затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 2 ноември. Декларацията за дължими данъци се подава от платците на доходите само по електронен път,
Декларацията се дължими авансови данъци се подава и от физическите лица (например земеделски стопани, свободни професии), които са получили доходи от друга стопанска дейност през тримесечието. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът и в същият срок се внася в бюджета изчисленият данък – за третото тримесечие на 2020 година срока е 2 ноември.
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
До момента в Офис на НАП Видин 410 фирми и граждани са декларирали, че са изплащали доходи на физически лица или че дължат авансови вноски за третото тримесечие на 2020 година, което представлява почти половината от очакваните декларации от този вид.
Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg или на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/.

Източник: НАП

Може да харесате още...