Община Мездра учи хората как да се справят при природни бедствия

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра и Жандармерийската служба в Мехединци, Румъния обединяват усилията си срещу природните бедствия

На 28.10.2020 г. в гр. Мездра се състоя начална пресконференция по Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия” (“Joint Efforts Against Natural Disasters”), ROBG 416. Той се изпълнява съвместно от Община Мездра, България, в качеството й на водещ партньор, и от Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор по проекта, и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Поради въведените противоепидемични мерки в страната пресконференцията се проведе online чрез видеоконферетна връзка. Събитието, което е част дейностите по информация и публичност на проекта, уважиха кметът на община Мездра Иван Аспарухов, лейтенант Василе Николае – главен инспектор на Жандармерийската служба в окръг Мехединци, служители в Общинска администрация – Мездра и в Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți, представители на медиите и на други заинтересовани страни.

Ръководителят на проекта Пламен Червенков представи целите на проекта, неговия бюджет и продължителност, както и предвидените дейности – по управление на проекта, по информация и публичност, по изработване на Стратегия за борба с природните бедствия в трансграничния регион и на План за действие при кризисни ситуации, провеждане на информационна кампания, дейности за подобряване капацитета на партньорите по проекта, строителни дейности за въстановяване на свлачище в с. Игнатица, община Мездра и за доставка на специализирано оборудване за нуждите на Жандармерийската служба в Мехединци.

В приветствието си кметът Иван Аспарухов заяви, че реализирането на този проект е от взаимна полза и за двете партньорски организации и изрази увереност, че сътрудничеството между Община Мездра и Жандармерийската служба в окръг Мехединци ще продължи и занапред, включително чрез реализирането на други трансгранични проекти.
Повече информация за проекта можете да намерите на неговата интернет страница: https://jeand-robg.eu/bg/

Източник: Пресцентър на Община Мездра

Може да харесате още...