Общинския щаб в Белоградчик обсъди готовността за действие при зимни условия

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка със Заповед № РД-09-117 от 27.10.2020г. на Областния управител на област Видин в заседателната зала на общинска администрация Белоградчик бе проведено заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия – във връзка с готовността за зимно снегопочистване и защита при бедствия.

Присъстваха представители на фирмата, с която Община Белоградчик има сключен договор за зимно почистване и снегопочистване, представители на Районна пътна служба – Белоградчик, ВиК, РУ „Полиция“, Гранична полиция, РСПБЗН, Държавно горско стопанство, Доброволно формирование „Белоградчик“, ЧЕЗ, МБАЛ „Проф. Георги Златарски“, служители от Общинска администрация.

Разгледани бяха въпроси, свързани с обезпечаване на необходимата техника, пясък и сол, човешки ресурси, проблеми, възникващи при обилни снеговалежи и заледявания. И през предстоящия зимен сезон участие в снегопочистването ще вземе и новопридобитата техника, собственост на община Белоградчик.

Във връзка с изпълнението на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата, в Община Белоградчик са извършени цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, като са набелязани критичните точки, за които са взети необходимите мерки – почистване на крайпътна храстова растителност, подготвяне на писма до собствениците на автомобили за премахването им от улици със стеснени участъци, където при снеговалеж да се осигури свободно преминаване на снегопочистващите автомобили и др.

Дейностите по зимно поддържане се извършат по общински пътища, съгласно утвърдения списък на общинските пътища с обща дължина 55,24 км. Снегопочистване се извършва на улици, определени от кметовете и кметските наместници при дебелина на снежната покривка 10см.

Осигурени са финансови средства, както за финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, така и за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи в размер на 62 000 лв.
Със заповед на Кмета на Община Белоградчик, е назначена комисия от служители на общината, която да извърши проверка на ангажираната техника, предвидена от „Пътно поддържане“ ЕООД – Белоградчик, с която Община Белоградчик има сключен договор за зимно поддържане. Необходимо е да се извърши опис и да изготви Протокол от извършената проверка на ангажираната техника, предвидена за зимното почистване на общинската пътна мрежа.

Фирмата – изпълнител е декларирала недопускане на дублирането на машините, ангажирани за едновременно поддържане на републиканската и общинската пътни мрежи. Проверена е готовността на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили.

Създадена е организация за почистване на евентуално падналите клони и дървета с хора, отработващи 14 дни общественополезен труд.

Източник: Пресцентър на община Белоградчик

Може да харесате още...