Oт 2015-та до сега: В Нов път закупиха 35 общински поземлени имота, предстои узаконяване на къщите (Желан дом)

Сподели в социалните мрежи:

Със закупуването на поземлените имоти – общинска собственост, жителите на кв. “Нов път“ имат възможност да им бъде издадено удостоверение за търпим строеж, с което им се узаконяват жилищните сгради. Остават още около почти 2/3 незаконно построени сгради в кв. “Нов път“.
Удостоверенията за търпим строеж не винаги могат да бъдат издадени, въпреки закупуването на общински поземлени имоти, върху които са построени незаконните жилищни сгради.

Поради това жителите на кв. “Нов път“ трябва да знаят, че преди да заявят желанието си за закупуване на общински поземлен имот, върху който е построена незаконната им жилищна сграда, трябва да посетят отделите „Устройство на територията“ и „Общинска собственост“ в община Видин, за да се уточни адреса на имота и дали е необходимо изготвянето на проект за урегулиране на поземления имот и нанасянето му върху кадастралната карта на гр. Видин.

Комисия от община Видин извършва оглед на място на всеки имот и изготвя становище за възможността за издаване на удостоверение за търпим строеж, за което уведомява заявителя, който решава дали ще закупи общинския поземлен имот.

Общинските имоти се продават чрез публично оповестен търг.

Категоризацията на гр. Видин определя кв.“Нов път“ за пета зона.

Съгласно решение на ОбС – Видин имотите от пета зона се продават по пазарни цени, изготвени от независим оценител, но не по-ниски от данъчната оценка на имота. Община Видин не определя цените, по които се продават общинските имоти от пета зона.

Найден Георгиев е един от жителите на квартала, който успешно преминава през всички процедури и от 3 години вече има законен дом.

ВИЖТЕ КАКВО РАЗКАЗА ТОЙ…

Предаването се реализира съвместно със сдружение „Организация Дром“ и „Отворено общество“ – Швейцария.

Може да харесате още...