Преносими компютри за деца и младежи от социални центрове по проект

Сподели в социалните мрежи:

Общо 10 са компютрите, които закупи Община Видин в изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане за получаване на средства по фонд „Социална закрила“, съобщиха от Община Видин.

Днес те бяха предоставени за ползване на центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Зора“ и „Дъга“, както и на Кризисния център за деца към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин (КСУДС). Предаването на техниката на представителите на институциите стана в присъствието на заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова.

„За пореден път доказваме, че общинската политика, насочена към деца и лица, настанени в социални услуги, е един от приоритетите на ръководството“ – заяви тя.

Борисова подчерта, че целта е социалното включване на потребителите, като част от него е образованието и обучението на възпитаниците на центровете. Именно за това е подготвено проектно предложение за подпомагане на образователния процес на тези деца и младежи.

Чрез направление „Социални услуги и здравни дейности“ към Община Видин се прави проучване и е установено, че учащите от трите центъра са 10 души. Финансирането по проекта е в размер на 5000 лв., с които са закупени компютрите.

„Убедена съм, че с помощта на новите технически средства ще се повиши качеството на образование и децата ще завършат успешно учебната година“ – каза заместник-кметът.

Тя изрази своята благодарност към ръководителите на центровете за грижите, които полагат и пожела здраве на всички. От своя страна те също благодариха за навременната подкрепа от страна на Общината и заявиха удовлетворението си, че в сложната епидемична обстановка децата ще могат да участват дистанционно в провеждането на обучението и да бъдат по-активни в образователния процес.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...