Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна трансганична обиколка Вършец – Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия

Сподели в социалните мрежи:

На 13.11.2020 г се проведе заключителна пресконференция по Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна трансганична обиколка Вършец – Сокобаня”, Договор No РД-02-29-89/16.05.2019 г., който се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Партньори по проекта са Община Вършец, Република България и Община Сокoбаня, Република Сърбия.

Във връзка с наложените противоепидемични мерки в двете страни, конференцията беше проведена онлайн.
Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото използване на общото културно и природно наследство на Вършец и Сокобаня в рамките на туристическа концепция за трансгранично сътрудничество чрез съвместна промоция, иновативни мултимедийни инструменти, осведоменост и културен обмен.
В рамките на проекта беше създаден и се очаква да бъде развит общ туристически продукт “Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и валоризиране на трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня.
Дейности, реализирани в рамките на проекта:
1. Провеждане на „Зимно събитие за културен туризъм във Вършец – Зима, звезди и вино“;
2. Провеждане на „Зимно събитие за спортен туризъм в Сокобаня – Зимна спортна магия“;
3. Развитие на нова туристическа инфраструктура – доставка и монтаж на 10 дървени базарни къщички в гр. Вършец, модерно мултимедийно оборудване;
4. Развитие на нова туристическа инфраструктура – изграждане на ледена пързалка и писта за шейни в Сокобаня;
5. Дейности, свързани с информация и популяризиране на трансграничната дестинация – каталози, рекламни филми и др.
6. Информация и публичност на проекта – пресконференции, информационни материали и др.


Общ бюджет на проекта: 197 704, 52 евро, Субсидия по договора: 182 736, 25 евро, Бюджет на община Вършец – 97 916, 10 евро, Бюджет на община Сокобаня – 99 788, 42 евро.

Срок за изпълнение на проекта – 15 месеца.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Може да харесате още...