Видинските огнеборци припомнят мерките за пожарна безопасност през зимата

Сподели в социалните мрежи:

Рискът от пожари нараства през отоплителния сезон.
Масовото използване на локални отоплителни уреди усложнява пожарната обстановка през зимния сезон, увеличава се опасността от възникване на пожари. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин апелира към жителите на региона да бъдат внимателни и отговорни.

Огнеборците припомнят правилата за пожаробезопасна експлоатация на различните видове отоплителни уреди през този сезон:

При отопление с електрически уреди:

Използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали;
Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек; преди лягане за сън; когато спре тока; преди да излезете навън;
Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
Преди отоплителния сезон проверете изправността на електрическата инсталация;
Не забравяйте, че само автоматичните и стандартните предпазители (бушони), са в състояние да предотвратят трагедия.
Ако се отоплявате с уреди, работещи с твърдо гориво:

Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности;
Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред най-малко на 50 см., ако подът под него е горим;
Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения;
Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
Не забравяйте комините – те трябва да са измазани и без пукнатини; периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции; не зауствайте димоотводите във вентилационните тръби и шахти.
Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:

Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
Не запалвайте топла /неизстинала/ нафтова печка – това може да доведе до взрив;
Проветрявайтередовно помещенията;
Съхранявайтегоривото само в метални съдове и извън жилищните помещения;
Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан:

Поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замянана празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор;
Не използвайте стари бутилки, които не са преминали технически преглед;
Не използвайте редуцил-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ;
Не използвайте стари редуцил-вентили с обгорени или напукани уплътнения;
Не използвайте стари и напукани маркучи и такива по-дълги от 1,5 метра;
Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина;
Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение;
Не допускайте деца да използват газ;
Не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.
При пожар сигнализирайте незабавно на телефон 112.

МВР: Видин

Може да харесате още...