РЗОК-Видин с важна информация за пациентите с хронични заболявания (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Облекчен е режимът за отпускане на лекарствени продукти, които се заплащат от НЗОК. Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти се удължава служебно.

Това съобщи в „Добро утро, Северозапад“ главният експерт „Връзки с обществеността“ в РЗОК -Видин, Десислава Петрова.
Тя добави още, че аптека, която се намира на адрес: гр.Видин, ул. „Дондуков“ №8 А; е подала уведомление до Районната здравноосигурителна каса, че прекратява договора си с Касата и няма да работи. Молим пациентите с рецептурни книжки, които са взели лекарството си последно от тази аптека, да се обърнат към личните си лекари за издаване на нова рецепта /в случай, че нямат такава/, с която да могат да посетят друга аптека, за да вземат отново лекарството си по рецептурна книжка.

ВИЖТЕ ОЩЕ…

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, с цел облекчаване на достъпа до лекарствена терапия на здравноосигурените лица с хронични заболявания, НЗОК е изготвила „Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно ши частично от НЗОК“. Съгласно промяната, отново се дава възможност лекарственият продукт, който се заплаща от НЗОК, да бъде получен в аптеката само срещу представена валидна рецептурна книжка, без да е необходимо издаване на нова рецептурна бланка. С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до неоходимата им лекарствена терапия. Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020г.
Здравноосигурените пациенти, които са получавали лекарствата си по този начин през периода на извънредното положение /март – май 2020г./, имат възможност да ги вземат по същия ред в аптеката. Необходимо е да се посети последната аптека, откъдето е взето лекарството, представя се рецептурната книжка и аптеката отпуска същия/те лекарствен/и продукт/и – доза и терапевтична схема, съгласно последно вписаните в рецептурната книжка. При невъзможност отпускането да се осъществи от същата аптека, здравноосигуреното лице следва да се обърне към личния си лекар за издаване на нова рецептурна бланка, за да е възможно да получи лекарството в друга аптека. Последното отпускане на лекарствените продукти следва да е осъществено в рамките на до 3 месеца преди настоящото отпускане.
Служебното удължаване на срока на валидност на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се отнася за протоколи, изтичащи след 16.11.2020г. Срокът на валидност на тези протоколи се удължава от 16-ти ноември до отмяна на обявените извънредни Условия и ред.
Няма промяна по отношение на реда за изписване и получаване на тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар – посещава се и приемната на Районната здравноосигурителна каса.
При новоиздадени протоколи, които са заверени в Районната здравноосигурителна каса след 16-ти ноември, здравноосигуреното лице следва да се обърне към своя общопрактикуващ лекар за издаване на рецептурна бланка, с която да му бъдат предписани лекарствата по протокола.
За промяната са информирани лечебните заведения и аптеките в област Видин, които имат сключен договор с Районната здравноосигурителна каса.

Може да харесате още...