Срокът на валидност на българските документи за самоличност е удължен

Сподели в социалните мрежи:

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

При желание/необходимост всеки гражданин може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.
В ОДМВР-Видин е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност. Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство, за да се подава заявление за нов документ.
Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Видин имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР-Видин:

сектор „Български документи за самоличност“ в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“№87;
Районно управление гр. Белоградчик, пл. „Възраждане“№3;
Районно управление гр. Кула, ул. „Възраждане“№36;
Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“, във видинската Южна промишлена зона.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления в гр. Белоградчик и гр. Кула приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
– подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
– при вече изтекъл срок на валидност;
– при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.
Работното време на гишетата в делнични дни е от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване.
Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

Всеки понеделник, на интернет-страницата на ОДМВР-Видин, се публикуват числовите данни за броя на подадените заявления и получените лични документи в делничните дни на предходната седмица. Целта на предоставената информация за натовареността на гишетата е да подпомогне гражданите в избора им на подразделение, в което да подменят личните си документи.

Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg. Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e-uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР-Видин, към 31.10.2020 год.:

Изтичащи лични карти до края на 2020 год. – 3 390 броя, а до края на 2021 год. – 12 688 броя.
Изтичащи паспорти до края на 2020 год. – 1 950 броя, а до края на 2021 год. – 3 157 броя.
Изтичащи СУМПС до края на 2020 год. – 3 080 броя, а до края на 2021 год. – 6 747 броя.

Източник: МВР- Видин

Може да харесате още...