МБАЛ „Света Петка“ – гр. Видин и МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ – гр. Белоградчик ще продължат да приемат пациенти с COVID-19

Сподели в социалните мрежи:

На 18.11.2020г., под председателството на областния управител Момчил Станков, се проведе заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин. То бе свикано във връзка с писмо от Министерството на здравеопазването за обособяване на поне една болница изцяло за пациенти с COVID-19, при отчитане на 14 дневна заразеност над 600 заразени лица на 100 хил. население и поне едно лечебно заведение за пациенти без COVID-19 на територията на областта.

На провелото се заседание стана ясно, че по данни на отдел „Статистически изследвания – Видин“, населението на област Видин към месец декември 2019 г. е 82 835 души. При втората вълна на заболеваемост в област Видин данните сочат, че се хоспитализират около 15% от случаите на заразени с COVID-19 лица. При сценарии от 600 заразени лица на 100 хил. население или 497 заразени лица на 82 835 души население за област Видин, ще трябва да се хоспитализират 75 пациенти.
На територията на област Видин има две лечебни заведения, в които е възможно хоспитализиране на пациенти с COVID-19. Едната е МБАЛ „Света Петка“ АД – гр. Видин (болница с държавно участие), която разполага с 235 активни легла, 81 от които са за лечение на пациенти с COVID-19. Болницата разполага с 88 лекари и 184 специалисти здравни грижи (медицински сестри и фелдшери). Другата е МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД – гр. Белоградчик (общинска болница), която разполага с 45 активни легла, 10 от които са за лечение на пациенти с COVID-19. Лечебното заведение, което разполага с 15 лекари и 21 специалисти здравни грижи (медицински сестри и фелдшери), не разполага с отделение за анестезиология и интензивно лечение, което води до невъзможност за осигуряване на лечение на пациенти с усложнения.
При така направения анализ става ясно, че МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ – гр. Белоградчик не може да бъде ангажирана с лечение само на лица с COVID-19, тъй като тя не разполага с необходимия ресурс за осигуряване на медицински грижи за лица, нуждаещи се от хоспитализация. Ако МБАЛ „Света Петка“– гр. Видин бъде ангажирана за лечение само на пациенти с COVID-19, това на практика ще доведе до невъзможност да се осигури лечебно заведение на територията на област Видин, което да изпълнява медицински дейности само за незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.
Вземайки предвид броя на активните случаи на COVID-19 в областта, които към 18.11.2020г. са 256, от които 30 човека са хоспитализирани в МБАЛ „Света Петка“, членовете на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин се обединиха около становището, че на територията на областта следва да продължи да действа създадената към момента организация – двете лечебни заведения да приемат пациенти с COVID-19, при разкрити 81 легла за лечение на лица с COVID-19 в МБАЛ „Света Петка“ и 10 легла за лечение на лица с COVID-19 в МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“– гр. Белоградчик.

Източник: ПРЕСЦЕНТЪР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

Може да харесате още...