Нов дълг заради водния цикъл във Враца (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Дълг в размер на над 9 млн. лв. ще поеме Община Враца, за обезпечаване на първа фаза от проекта за Водния цикъл. Кредитът се налага заради множество констатирани нарушения при фазирането на проекта. Заемът ще е за срок от 10 години. Кметът на града определи поемането на задължението, като „изключително неприятно решение, което трябва да се вземе“

Кредитът се налага заради множество констатирани нарушения, като едни от тях са множество финансови корекции наложени заради незаконосъобразни условия в обществените поръчки

Мария Попова – зам.-кмет на Община Враца
„Първа фаза на проект приключи в края на 2015 год и тогава беше периода в който уравнявахме завършените и незавършените дейности, имахме некачествени завършени и отчетени такива и в крайна сметка при самото фазиране излезе цялата истина….”

„Също така не беше помислено за обезпечаване на размера на съфинансиране на общината с поемане на това задължение, още при подписване на договора за финансиране на този проект. В продължение на 5 год след фазирането на проекта, ние направихме всичко възможно за да може той да продължи и да изпълним специфичната цел на този проект, а именно осигуряване на една добра ВиК мрежа, намаляване на загубите на над 80% загуби от водопроводните мрежи на града, като специфичната цел бе да ги намалил до 65%а към моменти при все още не завършен проект, ние сме намалили повече от 65% загубите по водопроводната мрежа”, каза още Мария Попова.

Към момента от община Враца се очаква да изпълни ангажиментите, които е поела при подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, а именно да осигури собственото си участие и да разплати наложените финансови корекции през първа фаза за проекта.

Румяна Маринова – дир. дирекция „Финансова и стопанска дейност“
„…Първото, което беше направено е да се осигурят 4 млн.лв. заем от Фонд „Флаг“, с които беше осигурено самоучастието от първа фаза и частично изплатени финансовите разходи неверифицирани разходи от първа фаза. Сега вече аванса за магистралния водопровод е верифициран но средствата, които са постъпили по сметката за европейски средства е намалена с размера на самоучастието и финансовата корекция наложена върху договора за исзпълнение на магистралния водопровод“

„Та това което предлагам да бъде осигурено през 2021 е остатъка от финансови корекции, неверифицирани разходи от първа фаза, размера на финансовата корекция върху аванса за магистралния водопровод и над 4 млн. самоучастието за втора фаза. Общо самоучастието за втора фаза е над 8 млн. лв от тях през 2020 бяха осигурени 4 млн. и разликата следва да бъде осигурена през 2021“, добави Румяна Маринова.
От изтегления кредит, над 4 млн. лв. ще е сумата за самоучастие до пълния размер на дължимото самоучастие за втора фаза. И над 5 млн. лв. са финансови корекции и неверифицирани разходи основно от неустойки от първа фаза. От първа фаза около 2 млн. лв. са финансовите корекции.

Мария Попова – зам.-кмет на Община Враца
„…в момента изпълнението е доста напреднало над 27 км вече са завършени от довеждащия водопровод, всички банкови гаранции са валидни и по този начин ние успяхме пред МОСВ да верифицираме платения в първа фаза аванс и община Враца незагуби тези пари, напротив в момента те се изработват от изпълнителя, дори са в пъти надвишени т.к. разплатените дейности са вече повече от 11 млн.лв. И в момента проекта е към своя край, очакваме съвсем скоро време да уведомим публично и да го въведем в експлоатация“

По време на общественото обсъждане в петък, присъстващите граждани имаха възможността да отправят въпроси свързани с тегленото на този кредит.

„Каква гаранция ще ни дадете, че тези пари ще бъдат изхарчени по предназначение“, попита врачанин.

Калин Каменов – кмет на община Враца
„Този толкова дълъг и сложен проект приключва просто ние трябва да си изплатим ангажиментите към министерството и към оперативната програма. Гаранциите са всъщност финансовите разчети които са направени. Парите няма как да отидат за нещо друго. Това ще е и предложението за решение което ще внесем в общинския съвет и се надявам то да бъде подкрепено от съветниците. Това е наш ангажимент към управляващия орган и няма как да бъдат изхарчени за нещо друго“

Румяна Маринова – дир. дирекция „Финансова и стопанска дейност“
„По отношение на размера на дълга ние съобразяваме възможностите на общината да разплаща заема и в същото време да може да осигурява основните функции. При поемането на дълг ние предвиждаме в общинския бюджет и средствата по осигуряване на погашенията по дълга. Не се предвижда увеличение на данъци за осигурявания на плащанията“

Междувременно до редакционната поща на RM TV също бе отправен въпрос. При условие, че Община Враца има реализирани десетки сделки с продажба на общински имоти и отчитайки факта, че се знае за завършването на 10 годишния проект по водния цикъл, имало ли е възможност тези средства от продажбата на имотите да се насочат към покриване самоучастието по проекта?
АВТОР: ЕЛИЦА РУМЕНОВА, RMTV

Може да харесате още...