Обществено обсъждане във връзка със създаване на нови общински структури

Сподели в социалните мрежи:

Предмет на обсъждането, което се проведе в залата на Общинския съвет, бяха проектите на правилници за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Социални дейности“ и на Общински културен институт „Дунав“. Това съобщиха от Община Видин.

Идеята и мотивите за създаването на тези звена, както и начина, по който ще функционират, бяха представени от заместник-кмета по хуманитарни дейности и социална политика на Община Видин Борислава Борисова. Тя обясни, че и двете структури ще бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства и ще запазят щатния си състав.

Предприятието „Социални дейности“ ще обедини административния персонал на досегашното направление, работещите в Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня. Няма да има закрити дейности. Детската ясла и Детската млечна кухня ще бъдат част от една организационно обособена структура, както е по Наредба №26 за организацията и дейността на детските ясли и детските млечни кухни, издадена от министъра на здрваеопазването.

Здравните кабинети в детските градини и училищата и Диагностичният център за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна и предучилищна възраст ще се обединят в звено „Детско и училищно здравеопазване“ при Община Видин.

Културният институт „Дунав“ ще обедини Градския духов оркестър, Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“ и РЕКИЦ „Читалища“, като към него премине и административният персонал на досегашното направление „Култура“ към Община Видин. Борисова припомни, че един от основните ангажименти, поет по време на предизборната кампания и залегнал в управленската програма на кмета на Общината д-р Цветан Ценков е свързан с развитието на културните институти и създаването на творчески пространства и културен продукт, отговарящ на съвременните изисквания и нуждите на видинчани. За да се случи това са необходими структурни промени, които да осигурят нужната свобода, гъвкавост, възможност за генериране на приходи и по-висока мотивация в творческия сектор.

И двете нови звена ще се управляват от директори, избрани с конкурс. Числеността на Общинското предприятие „Социални дейности” ще се утвърждава от Общинския съвет, кметът на Общината ще утвърждава длъжностното разписание, а директорът на предприятието – поименното длъжностно разписание. Структурата на Общински културен институт „Дунав“ се утвърждава от Общинския съвет, а длъжностното и поименното длъжностно разписание – от кмета на Общината по предложение на директора на института.

Заместник-кметът изрази убеждението си, че със създаването на новите структури ще се даде възможност те да кандидатстват по национални и европейски програми, да търсят иновативни решения за повишаване качеството на услугите, които предлагат и за успешно реализиране на своята дейност в съответствие с общинските политики.

В публичното обсъждане взе участие и председателят на Общинския съвет Генади Велков. Присъстваха ръководители на бюджетни звена, представители на граждански сдружения, неправителствени организации, медии, граждани. Бяха изразени мнения относно необходимостта от предприетите стъпки, направени предложения във връзка с функционирането на новите структури и заявена подкрепа от страна на работещи в културните институти.

Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. С материалите може да се запознаете подробно на интернет страницата на Община Видин: www.vidin.bg – в категория „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...