Четири училища и три детски градини в община Мездра остават средищни, училището в Зверино запазва и статута си на защитено

Сподели в социалните мрежи:

Правителството актуализира Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 г. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от Община Мездра.

Сред 957-те образователни институции в страната, включени в списъка, са четири училища и три детски градини от община Мездра. Това са СУ „Св. Климент Охридски” и Детска градина „Звездичка“ – с. Зверино, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Мир“ – гр. Мездра.

За средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.

За средищно училище се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

С друго свое решение Министерският съвет прие Списък със защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. От общо 259 образователни институции, включени в него, е едно училище от община Мездра. Това е СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино.

Включените в списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

Може да харесате още...