Читалището в Зверино отчете дейността си през последните три години и избра ново ръководство

Сподели в социалните мрежи:

Редовно годишно отчетно-изборно събрание на Народно читалище „Факел 1926“ се проведе в най-голямото село в община Мездра – Зверино.

На форума присъстваха 37 от общо 70 действителни членове на читалището. Гост на събранието беше кметът на селото Стоян Петров.

Отчет за дейността на културно-просветното средище през периода 2018-2020 г. изнесе председателят на читалищното Настоятелство Цветан Ценов. Общото събрание прие отчета, доклада на Проверителната комисия за изтеклия мандат и изменения в Устава на читалището. Променен бе размерът на членския внос, който вече е 10 лв. за работещите членове и 2 лв. за учащи и пенсионери.
На събранието беше избрано ново ръководство на НЧ „Факел 1926“ с мандат от три години. В Настоятелството влязоха Борислав Радославов, Цветан Ценов, Наталия Иванова, Борис Кръстев и Митко Ангелов, а в Проверителната комисия – Нели Стоянова, Филка Митова и Тодорка Недялкова.
За председател на читалищното Настоятелство беше преизбран Цветан Ценов, който получи 21 гласа срещу 16 за другия кандидат за ръководната длъжност – Борислав Радославов.

Източник: Община Мездра
Снимки: Борис Кръстев

Може да харесате още...