Видин Новини

Домовете за стари хора в с. Извор и с. Гара Орешец с нови придобивки

Сподели в социалните мрежи:

За периода месец юли-месец ноември в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор, Община Димово беше извършено облагородяване на прилежащите площи около сградата на центъра.

В дома е изградена беседка и алеи, засадени са и цветя в обособени кътове.
През месец ноември е поставена и електрическа инвалидна платформа на стълбите на сградата на Центъра.
Подобренията в Центъра са извършени със средства от капиталовите разходи на Община Димово и с помощта на служителите на Центъра, и ръководството на Община Димово.

На страницата си във фейсбук общината пише:

Надяваме се да сме създали една приятна обстановка за служителите и потребителите на Центъра. Изразяваме желанието си да ги подкрепяме, като всяка тяхна инициатива за съграждане и облагородяване се подкрепя от ръководството на Община Димово.

През месец ноември започна също и изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец. Асансьорът се изгражда със средства от капиталовите разходи на Община Димово. Ръководството на Община Димово изпълни молбите на потребителите, на служителите на Дома и на населението на с. Гара Орешец, които изтъкнаха необходимостта от изграждане на асансьор, която е безспорна. Положените усилия и работа вече имат своя израз в усмивките на потребителите и служителите на Дома.