Съдът в Берковица остана без съдии поради карантина

Сподели в социалните мрежи:

От 30 ноември т. г. Районен съд /РС/ – Берковица остана без действащи съдии поради карантина заради заболяване от Ковид – 19.

Със заповед на Председателя на Окръжен съд /ОС/ – Монтана Милена Бранкова за обезпечаване работата на съда в Берковица е командирован съдия от Окръжен съд. Двамата единствени действащи съдии в съда в Берковица – Председателят на РС Юлита Георгиева и съдия Елеонора Филипова, отсъстват от работа от началото на тази седмица заради карантина по повод заболяване от Ковид -19. Третата съдийска бройка в РС – Берковица все още не е заета въпреки решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия след проведен външен конкурс през 2020 г. След като бе уведомена за критичната ситуация И. Ф. Административен ръководител -Председател на ОС – Монтана Милена Бранкова командирова на свободното съдийско място в Берковица съдията от ОС – Монтана Аделина Тушева. Командироването на съдии от РС – Лом е невъзможно тъй като в съда има незаета щатна бройка и множество дела за разглеждане. Липсва възможност за командироване и на съдия от РС- Монтана, в този съд щатът също не е попълнен, а към настоящия момент отсъстват и двама съдии поради заболяване от Ковид – 19. Изпращането на младши съдия от Окръжен съд в РС – Берковица пък не е възможно заради липсата на стаж от минимум една година. Съдия Тушева е с дългогодишен съдийски стаж и опит, много добра атестация, ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и проявява висок професионализъм, отлична организация и експедитивност в работата си. Тя е работила в РС- Берковица преди повишението й като съдия в ОС – Монтана и много добре познава спецификата на Районния съд, са казва в заповедта на Председателя на ОС. Тъй като със заповед на Председателя на РС – Берковица са отложени с ново насрочване откритите съдебни заседания за периода от 30 ноември до 18 декември 2020 г., на съдия Тушева се възлагат административно-управленските функции на РС- Берковица, осигуряването на административно-правното обслужване на граждани и юридически лица, както и разглеждането на най-спешните и неотложни производства по чл. 329 ал. от Закона за съдебната власт. Срокът на командироване на съдия А. Тушева в РС- Берковица ще продължи да завръщането на работа на съдия Георгиева и съдия Филипова или до встъпване в длъжност на новоназначения от ВСС съдия от проведения през 2020 г. външен конкурс, но не повече от 3 месеца.

ИЗТОЧНИК: ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА

Може да харесате още...