Ломчанка остана без коли и имоти за 87 363 лева- разследвана е за трафик на хора

Сподели в социалните мрежи:

Окръжен съд – Монтана отне в полза на държавата по искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ имущество на обща стойност 87 363 лева от семейство от Лом, разследвано за трафик на хора.

Производството е образувано след като 41 годишната Ц. Г. А. от Лом е била привлечена от Специализираната прокуратура – София като обвиняема за участие в организирана престъпна група за трафик на хора в България и чужбина в периода юни 2015 – ноември 2017 г. КПКОНПИ е подала пред съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 118 808.54 лв. от Ц. Г. А. , съпруга й Ш. Х. М. Б. /41 г./, сина й Г. Ц. Г. /26 г./ и фирма „Ш. Х.“ ЕООД след като проверка през 2018 г. е констатирала значително несъответствие в имуществото им и установените законни източници на доходи.

Извършената и приета по делото съдебно-икономическа експертиза е изчислила, че в периода 2008 – 2018 г. тримата са придобили общо имущество на стойност 155 577.03 лева, включващо недвижими имоти, автомобили, вноски по банкови сметки, разходи за придобиване дружествени дялове и вноски по кредитни карти. След изчисляването на размера на законните доходи и източници на финансиране на семейството и разходите им експертите са установили, че за целия проверяван период нетният доход на фамилията е отрицателна величина – минус 54 153,42 лева. При съпоставка на отрицателния нетен доход и стойността на придобитото имущество и като се приспадне размера на издръжката за семейство, вещите лица се констатирали значително несъответствие между имуществото и нетния им доход в размер на 208 218.66 лева. В писмен отговор до съда трите лица са поискали магистратите да отхвърлят изцяло исковете като неоснователни тъй като според тях описаното имущество не е придобито от престъпна дейност. Тримата са представили пред съдебния състав декларации от различни лица с твърдението, че са техни близки и са им дарили в помощ определени суми. Но в хода на делото не бе установена достоверността на тези декларациите. След като разгледа и анализира всички доказателства по делото ОС – Монтана обяви иска на КПКОНПИ за доказан и основателен до размер от 87 363 лева, включващ наличните недвижими имоти и движими вещи на семейството. Със свое решение съдът отне в полза на държавата от Ц. А. , Ш. Б., Г. Г. и „Ш. Х.“ ЕООД четири леки автомобила – „Алфа Ромео“, „Мерцедес МЛ“ , „Фиат „Стило“ и „Мерцедес Ц 220“ на обща стойност 50 863 лева и магазин в Лом с площ 50,49 кв. м на стойност 36 500 лева към момента на придобиването им. Окръжен съд отхвърли предявения от КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата на парични средства, неналични по банковите сметки на ответниците, на обща стойност 31 445,54 лева като неоснователен. Съдът осъди Ц. А., Ш. Б., Г. Г. и “Ш. Х.“ ЕООД да заплатят на КПКОНПИ 1502 лева разноски по делото съобразно уважената част от иска, включващи и юрисконсултско възнаграждение. Тримата трябва да заплатят и по сметка на Окръжен съд –Монтана 3494, 52 лева – държавна такса съобразно уважения размер на иска, както и 110 лева – разходи за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ИСТОЧНИК: ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА

Може да харесате още...