Изплатени средства в извънболничната помощ

Сподели в социалните мрежи:

На 13 ноември 2020г, Районната здравноосигурителна каса извърши извънредни плащания за извънболничната медицинска помощ, както следва:

За договорните партньори в първичната медицинска помощ изплатените средства са в размер на 421 974лв. Изплатената сума отразява отчетената дейност за месец ноември в размер на 293 498лв., както и извънредни плащания в размер на 128 476лв.  Извънредните плащания към общопрактикуващите лекари отразяват доплащанията за неблагоприятни условия по „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на Българския лекарски съюз,  както и по 1000лв. за ноември и декември на всеки общопрактикуващ лекар и нает към ОПЛ-практика лекар. В област Видин това са общо 56 общопрактикуващи лекари, разпределени в 51 практики и 5-ма наети лекари. За договорните партньори в специализираната извънболнична медицинска помощ изплатените от РЗОК средства са в размер на 355 592лв., които включват отчетената дейност и доплащанията за неблагоприятни условия по Методиката. 104 хил. лв. са изплатени за медико-диагностичните дейности, включително доплащанията за работа при неблагоприятни условия по Методиката. За договорните партньори в денталната помощ сумата е 278 596лв.

В срок до 18.12.2020г. ще бъдат изплатени авансово и средствата за дейността за месец декември.

Източник: Пресцентър на РЗОК

Може да харесате още...