Народното събрание одобри доброволната военна служба

Сподели в социалните мрежи:

Депутатите гласуваха доброволната военна служба. Всеки до 40-годишна възраст ще може да служи във Въоръжените сили за срок до 6 месеца.

Срочната служба включва начална военна подготовка, специална, изпълнение на задачи в състава на военни формирования на въоръжените сили като на резервистите се полага платен отпуск от осем работни дни.

При привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна и оперативна готовност резервистите и техниката-резерв, се извикват на активна служба.

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност.

Срочната служба в състава на доброволния резерв ще става чрез сключване на договор, който осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване.

Очаква се с увеличаване броя на български граждани с военна подготовка да се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили, да се повиши и интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на отечеството.

Измененията позволяват и разширяване на обучението на учениците от нивата на средното образование, като придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Обучението ще се осъществява в часа на класа, в рамките на не по-малко от общо десет учебни часа от определените часове на класа. То се извършва от военнослужещи или цивилни служители от въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, преминали подготовка за обучение на ученици.

ИЗТОЧНИК: ДАРИК

Може да харесате още...