Общинският съвет в Мездра заседава за последен път през тази година

Сподели в социалните мрежи:

Общинският съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра, съобщиха от общинската администрация.

Това решение бе взето на последната за 2020 г. сесия на местния парламент. С новата наредба се променят или допълват повече от 150 административни услуги, услуги, предоставяни от Общинската екологична инспекция, административно-технически услуги по устройство на територията, услуги, предоставяни от Общинско предприятие „Чистота“ и услуги, предоставяни от Археологически комплекс „Калето“.

С друго свое решение ОбС отмени чл. 25 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра, касаещ системата за разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление до 50% на такса смет за недвижими имоти на граждани и юридически лица, заявили желанието си за участие в системата.

ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), с цел разкриване на социалните услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, които бяха изградени по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Мездра получи картбланш да кандидатства с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. за БФП по процедура Операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ – социална услуга, която, ако бъде одобрена за финансиране, ще бъде предоставяна на най-нуждаещите се лица от рискови групи от 01.02.2021 г.

Отменени бяха старите и приети нови Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма „Малки местни инициативи – Мездра“, изготвени от временна комисия за тяхната преработка, създадена с Решение №192/ 29.10.2020 г. на ОбС.

Кметът Иван Аспарухов беше упълномощен да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на действие на договора с инж. Божко Александров за възлагане управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД за срок до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството и утвърждаването на избрания управител от ОбС.

Общинският съвет наложи мораториум от 1 година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G (Fifth Generation technology) и на съоръжения към тях на територията на община Мездра.

В края на сесията Община Мездра изненада приятно общинските съветници с коледни подаръци по повод предстоящите коледно-новогодишни празници.

Може да харесате още...