НАП стартира годишно приключване в периода 1-10 януари 2021 г.

Сподели в социалните мрежи:

В периода от 1 до 10 януари 2021 година в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 година, съобщиха от НАП.

Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 11.01.2021 година. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 11.01.2021 година.

На 31.12.2020 година в 10,00 часа ще бъде прекратена възможността за плащане през виртуален ПОС на НАП. Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12,00 часа на 31.12.2020 година.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2021 година. Промяната в началната дата е в резултат на промени в законодателството.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 5 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 11 януари 2021 година.

Справочната информация в този период ще е актуална към 4 януари 2021 година, като за тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи. Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 11.01.2021 година.

За възстановяване на прекъснати здравно –осигурителни права в периода 1-10 януари 2021 година, гражданите ще могат да плащат дължимите си здравни осигуровки само по банков път чрез търговските банки.

Здравният статус, който НАП ще публикува на 1 януари 2021 година ще бъде актуален с данни към 31 декември 2020 година с изключение на плащанията от търговските банки, които ще бъдат актуални към 30.12.2020 година.

Здравният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 11 януари и тя ще включва всички данни към 10 януари 2021 година.

Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 – 10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 11 януари.

Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 11 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

В периода от 1 до 10 януари 2021 година информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална към 31.12.2020 година. На 11.01.2021 година, след приключване на дейностите по годишното приключване, данните ще бъдат актуализирани.

В периода от 1 до 10 януари 2021 година физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:
-няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
-няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
-няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.
30/12/2020
За информация: Милена Борисова
Тел: 094 690 406, 0887 732 921

Може да харесате още...