Решено: Водата във Видин поевтинява от 1 януари

Сподели в социалните мрежи:

С 10 процента , това е близо 2.73 лева за кубичен метър, това реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

Според анализ направен от Комисията, през последните три години ВиК Видин не е изпълнявало в одобрения бизнес план заложените инвестиции, както в публични, така и в собствени активи. Георги Владов, управител на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД възрази и заяви че :

Дружеството не е съгласно с доклада и проекта на решение и ще представи становище. Посочва, че дружеството не е приключвало с отрицателен финансов резултат и няма неразплатени задължения към доставчици, отчитат високо ниво на събираемост и ниски нива на загуби на вода. Първи са направили хидравлични модели не само на гр. Видин, но и на 5 почти всички общински центрове и значими населени места, и в момента има от добрите направени ГИС системи за гр. Видин заедно с още няколко ВиК оператора. Възразява срещу дадената оценка на качество на информация от ГИС като счита, че дружеството е представило достатъчни доказателства (екранни снимки) за нейното внедряване. Счита, че дружеството ще изпадне в сигурен фалит ако предложените цени на ВиК услуги бъдат въведени, което ще застраши изпълнението на оперативна програма ОП „Околна среда 2014-2020“. Счита, че некоректно се намалява и изменената цена за услугата пречистване на отпадъчни води. Възразява срещу оценката на изпълнение на показателите за ефективност, която според него е определена поради неодобрение на използвания програмен продукт и счита, че няма разлика дали ще се напише доклад на Word или на друг програмен продукт, важното е съдържанието на доклада .

Във Враца и Монтана услугата ще струва над 3 лева за кубичен метър Възражение направи и Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, Ангел Престойски.

Новите цени ще влязат в сила от началото на следващата година.

Източник: Пресцентър на КЕВР

Може да харесате още...