Детските градини в Община Видин отново отвориха врати

Сподели в социалните мрежи:

В съответствие с издадената заповед на министъра на здравеопазването, от днес във всички детски градини и техните филиали, както и в Детска ясла „Слънчев кът“ бе възобновен учебно-възпитателният процес, при стриктно спазване на Насоките за работа в условията на COVID-19. Това включва прилагане на общите здравни мерки, както и на мерките за намаляване на средата на взаимодействие чрез спазване на дистанция между децата и персонала от отделните групи. Продължава и осъществяването на редовна дезинфекция и проветряване на помещенията. Създадена е също така необходимата организация да не се струпват деца и родители сутрин, като не се позволява влизането на придружители в сградата на детската градина.
Директорите на детските заведения са запознати със задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 сред възпитаниците и персонала.
Наредба №5 за предучилищното образование дава възможност през учебната 2020/2021 година на деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. В този случай те ще бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование.

източник: Пресцентър

Може да харесате още...