До 15 януари Община Мездра приема заявления за предоставяне на топъл обяд

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с включването в операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане, Община Мездра започна прием на заявления за включване в услугата за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г.

Допустими целеви групи по процедурата за кандидатстване са:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.;
• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.;
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:
1. Заявление-декларация (Приложение 2 към Методиката);
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат-потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

Заявленията-декларации се приемат в Общински център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра, всеки делничен ден от 7 до 15 януари 2021 г. (вкл.) от 8:00 до 17:00 часа. Лицата ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Мездра като потребители по проекта.

За улеснение на всички кандидат-потребители, документи се приемат и в кметствата на населени места в община Мездра.
Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от Секция „Обяви“ на официалната интернет страница на Община Мездра на адрес: https://www.mezdra.bg/?p=46363

За допълнителна информация: тел. 0910 932 55 – Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.

Източник: Пресцентър на Община Мездра

Може да харесате още...