Държавният глава: Само легитимен парламент може да излъчи добре работещо правителство и да започне демонтаж на порочния управленски модел

Сподели в социалните мрежи:

Само легитимен парламент може да излъчи добре работещо правителство и да започне демонтажа на порочния управленски модел. Изключително важно е в резултат на тези консултации да се предвидят мерки, които да гарантират високо доверие в изборния процес и в здравните мерки, за да имаме нормална избирателна активност, в резултат на която да бъде избран легитимен парламент. Това заяви президентът Румен Радев, който днес на „Дондуков“ 2 заедно с вицепрезидента Илияна Йотова проведе среща с Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ОС към ЦИК). Срещата се проведе като част от консултациите на президентската институция за гарантиране на прозрачен изборен процес за всички граждани в условията на епидемична обстановка.

В срещата участваха председателят на ОС към ЦИК Росица Матева, зам.-председателят на ОС към ЦИК и представител на Европейската асоциация за защита на човешките права Стоил Цицелков, Дончо Пачиков от Българското сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация и Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Онлайн се включиха Стефан Манов от Българското сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив, Михаил Мирчев от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори и председателят на Управителния съвет на Института за социална интеграция Катя Колева.

Обща бе позицията на участниците, че липсата на мерки и планове за действие при изборите представлява проблем и повдига въпроси за протичането както на предизборната кампания, така и на самия вот. ЦИК трябва своевременно да започне работа, ако вече не е, по подготовката на изборите и да обяви предвидените мерки достатъчно рано, за да може обществото да бъде информирано и спокойно, че органът, призван да организира изборите, работи и взема решения в интерес на гражданите, беше подчертано на срещата. Представителите на ОС към ЦИК бяха категорични, че провеждането на избори по време на пандемия е възможно и има достатъчно наблюдения за добрите практики при организацията на този процес в редица държави.

На срещата държавният глава постави въпроса за методиката, по която ще бъдат сертифицирани и направен последващ одит на устройствата за машинно гласуване. Румен Радев призова да се идентифицират своевременно възможностите за предварителна проверка на машините за гласуване, за да се предотвратят всякакви възможности за манипулиране на изборния резултат. Това, по думите му, ще повиши и доверието на гражданите в машинния вот. Машинното гласуване при предвидена адекватна дезинфекция на устройствата или осигуряването на лични предпазни средства, не представлява риск за здравето на гласоподавателите, по-голям от обикновеното гласуване с хартиена бюлетина, стана ясно на срещата.

За да се гарантира максимална прозрачност на изборния процес, членовете на ОС към ЦИК предложиха да се използват различни възможности за заснемане и предаване на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите в избирателните секции, като за тази цел могат да бъдат закупени нови камери, да се използват наличните в училищата, както и лични мобилни устройства и др.

Вицепрезидентът Илияна Йотова повдигна въпроса за възможността за гласуване с пълномощници, която се практикува във Франция. Тя обсъди с участниците също така необходимостта от увеличаване на избирателните секции, за да се избегне струпването на хора, възможността за предвиждане на зелени коридори за уязвими групи и ефективността на евентуално онлайн обучение на членовете на СИК.

Росица Матева беше категорична, че на избирателите, поставени под карантина, трябва да бъде предоставена възможност да дадат своя глас. Тя изрази мнение, че ЦИК има достатъчно правомощия да предвижда мерки, без да се налагат промени в Изборния кодекс, тъй като Комисията разполага с разписани правомощия и дългогодишен опит по прилагане Кодекса и предоставяне на разяснения по него. Като най-удачен вариант за обезпечаване на вота на гражданите в карантина и изолация беше откроено създаването на мобилни секционни избирателни комисии. Ива Лазарова се присъедини към мнението, че гласуването с мобилни секции е възможна и удачна алтернатива за карантинираните гласоподаватели. Тя съобщи, че вече е направена неофициална симулация на база на актуални данни, чрез която да се оцени какви ресурси и колко време е необходимо за обезпечаването на този тип вот.

Обща бе позицията, че в оставащото кратко време до изборите е неуместно да се въвежда гласуване по пощата. Председателят на ОС Росица Матева направи предложение гласуване по пощата да се реализира като пилотен проект в чужбина за държавите, в които има възможност да не бъде позволено отварянето на избирателни секции.

Според Стоил Цицелков дори да се наложи да се направят промени в Изборния кодекс за целите на реализиране на вота в условия на COVID-19, те няма да бъдат фундаментални и няма да предвиждат сериозни реформи в изборния процес. Като възможна добра практика от други държави той посочи предвиждането на предварителна активна регистрация, която да улесни уязвимите групи, като предвиди за тях максимално безопасни условия за гласуване.

Дончо Пачиков изрази мнение, че гарантирането на здравето на гласоподавателите може да бъде улеснено, ако на всеки гражданин, при влизане в избирателната секция, се предоставят еднократни предпазни средства. Той повдигна въпроса и за необходимостта от своевременното решаване на въпроса с обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинното гласуване.

В своето включване чрез видео конферентна връзка Стефан Манов призова да не се преувеличава рискът от заразяване с коронавирус в изборния ден. По думите му опасността не е по-висока за гражданите от тази, пред която сме изправени в ежедневния живот, ако се спазват вече познатите и установени мерки – спазване на дистанция и носене на маски.

Михаил Мирчев открои няколко проблемни аспекта при провеждането на машинното гласуване – дали докато работят машините, имат пряка връзка с интернет, чрез която да се осъществи нерегламентирано манипулиране в самия ход на изборния ден, и начина на отчитане на изборния резултат от машината в изборната секция. Той посочи, че отчитането може да се направи или като се използва съвкупния протокол, отпечатван от самата машина в края на изборния ден, или с ръчно преброяване от членовете на СИК на бележките, получени от всеки гласоподавател. Михаил Мирчев препоръча комбиниране на двата подхода с цел по-голяма сигурност. При сериозно разминаване на резултатите от двата вида преброяване, биха могли да се идентифицират злоупотреби при машинното гласуване.

Според Катя Колева само ясни и широко популяризирани правила, наложени от ЦИК, могат да гарантират изборния ден от гледна точка на прозрачността и опазването на здравето на хората. Тя призова за възможност за по-активно участие и право на глас на Обществения съвет към ЦИК в изработването на изборните правила.

Идеите за дигитално реализиране на всички процедури, които съпътстват изборния процес, за които може да бъде предвидена такава възможност – обучения на членове на СИК, регистрации на политически партии, наблюдатели и застъпници и др., също бяха обсъдени по време на срещата. Президентът Румен Радев акцентира върху необходимостта при евентуалното предвиждане на онлайн процедури да се взема предвид адекватната подготовка и възможностите за техническо обезпечаване на изборния процес и за най-малките населени места в страната.

Може да харесате още...