Враца Новини

СУ „Иван Вазов“ – Мездра получи сертификат за качествено изпълнение на европейски проект

Сподели в социалните мрежи:

Проектът на Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Мездра „BEST – Better Education for Students and Teachers” („По-добро обучение за ученици и учители”), реализиран по Програма „Еразъм+“ 2014-2020 г. в партньорство със сродни учебни заведения от Хърватска, Полша, Румъния, и Турция, беше награден от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, със сертификат за цялостно качествено изпълнение на проекта в Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“.

Това стана на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР, която за пръв път се проведе онлайн. Сертификатът удостоверява, че мездренската гимназия е изпълнила успешно дейностите по проекта, постигнала е заложените в него цели и разпространение на резултатите.

„Основната мотивация за създаването на проекта са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система не само в България, но и в Европа като цяло, споделиха по този повод от екипа на проект „По-добро обучение за ученици и учители”.

Живеем в глобален и технологичен свят, където информацията е достъпна. Същевременно учениците са демотивирани и показват ниски образователни резултати, използват предимно социалните мрежи и игри, а по-голяма част от учителите – традиционните учебници. Учениците се нуждаят от визуализация на учебния материал, удовлетвореност и екипна работа. Всички участници в процеса се стремят към дигитализация, но училището трудно се адаптира към променящата се среда.“

Основните цели на проекта са укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители), използване на добри практики по отношение на стратегии и инструменти за обучение и преподаване, обмяна на опит за създаване на динамична училищна среда и постигане на по-добри резултати в европейските класни стаи на XXI век.

Проектът „BEST – Better Education for Students and Teachers” обобщи опита на пет страни с цифровите образователни ресурси и предостави възможност на учениците да се срещнат със свои връстници от различен културен произход.

Източник: Пресцентър на Община Мездра