В Монтана изпраща призовки и съдебни книжа чрез Системата за сигурно електронно връчване

Сподели в социалните мрежи:

Окръжен съд – Монтана уведомява гражданите, че от началото на 2021 г. могат да използват Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Това дава възможност на страните по дела в Окръжен съд – Монтана за бързо и сигурно връчване и получаване на призовки и съдебни книжа като е гарантирано удостоверяване на времето на изпращане и времето на получаване на документи и съобщения и автентичността на документите. За използването на Системата за сигурно електронно връчване /Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)/ получателят трябва да е регистриран в системата, за което са необходими квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. При заявено съгласие от страните по делата Окръжен съд – Монтана може да изпраща призовки и книжа чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/.

Окръжен съд приканва гражданите и страните по дела да използват възможностите на Системата за сигурно електронно връчване, която предоставя съвременна високотехнологична информационно-комуникационна среда, защитеност и доказателствена тежест на комуникацията и бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Електронното връчване на документи по време на пандемия и наложени ограничителни мерки заради разпространението на вируса КОВИД-19 е и възможност за избягване на рискови контакти и опазване на здравето и живота на всички.

Източник: Окръжен съд – Монтана

Може да харесате още...