Повече средства през 2021 година ще има за населените места в Община Видин

Сподели в социалните мрежи:

Това стана ясно на работната среща, която днес кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков проведе с кметове и кметски наместници. В нея участваха също заместник-кметовете Борислава Борисова и Десислава Тодорова, както и секретарят на Общината Валери Димитров.

Д-р Ценков подчерта, че получаването на средствата и най-ефикасното им използване зависи основно от активността на кметовете и кметските наместници и затова ги призова: „Обмислете добре и кажете какво искате да се направи. Парите не са много, но не са и никак малко, те дават възможност включително да бъде обезпечено провеждането на събитията в културния календар на всяко село“.

Около 700 000 лв. от бюджета на Община Видин ще бъдат заделени за благоустрояване на населените места – това включва както асфалтиране и баластриране на улици, така и ремонт на улично осветление и други необходими дейности. Във връзка с това кметовете и кметските наместници бяха запознати с новата програма „Нашият Видин – по-красив от всякога“.

Тя има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по-социална, по-безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по-активните граждани. Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова прикани кметовете и кметските наместници да се запознаят в детайли с програмата и нейните приложения, публикувани на интернет страницата на Община Видин, и да обсъдят с жителите какво е най-належащо да бъде направено.

„Най-лесно беше ние да определим това, но кметът и ръководният екип решихме всичко да бъде максимално прозрачно, като дадем възможност на хората сами да кажат какво смятат, че е най-важно да се случи в мястото, където живеят“, подчерта Тодорова.

С бюджета на Община Видин за 2021 година ще бъде изпълнен и поетият от кмета д-р Цветан Ценков ангажимент за осигуряване на бюджет за всяко населено място, като той ще е извън капиталовите средства. На този етап се предвижда за села с население до 350 души да бъдат определени около 5000 лв., за села с до 1000 жители – около 10 000 лв. и за населени места с над 1000 жители – около 15 000 лв. За целта е необходимо кметовете и кметските наместници да уведомят за какво ще използват определените им средства.

Видинският кмет припомни, че от началото на годината функционира Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, което също ще има важна роля за преобразяването на населените места. В тази връзка беше представена идеята да се назначат хора към предприятието, които да се грижат за чистотата в населените места. Тази година този начин на работа ще бъде въведен пилотно в град Дунавци и в най-големите села и ако се окаже успешен, ще бъде приложен и в останалите. Д-р Ценков допълни, че новото предприятие разполага и с машини, като до дни ще бъде доставена още техника. Предстои закупуване и на нови контейнери за битови отпадъци.

Заместник-кметът Десислава Тодорова съобщи, че напредват процедурите за изработване на нови подробни устройствени планове на град Видин и на Общината. В тази връзка е необходимо кметовете и кметските наместници да помислят за идеи какво да бъде предвидено в Подробния устройствен план на Община Видин с оглед перспективите и визията за развитие на всяко едно населено място. Всички идеи ще могат да бъдат представени и обсъдени на последваща среща, организирана специално на тази тема.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова припомни, че Община Видин е предприела стъпки да не се прекъсва предоставянето на услугата „Топъл обяд“, като значително е увеличен броят на потребителите – от 252 на 500 души от цялата община. Тя подчерта, че комисия в новото Общинско предприятие „Социални дейности“ е определила списъка на одобрените за получаване на тази подкрепа, като заявилите нужда са предварително проверени от Дирекция „Социално подпомагане“ за двойно финансиране в социалните услуги.

Приоритетно са включени майките с деца без доходи, след това са одобрени нуждаещите се без доходи, на трето място са обхванати хора с доходи под линията на бедност, в това число с решения на ТЕЛК. Борисова съобщи, че с един месец е удължена патронажната грижа – предоставянето на услугата през целия месец януари е възможно благодарение на направени икономии при изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Видин“ в периода май – декември 2020 г.

Секретарят на Общината Валери Димитров информира кметовете и кметските наместници, че законът за държавния бюджет за 2021 година предвижда увеличение на възнагражденията им. За кметовете то е 10%, във връзка с което в момента се подготвя предложение до Общинския съвет. Димитров подчерта, че увеличението не се определя от Общината, тъй като това са делегирани средства от държавния бюджет. Той съобщи още, че предстои да бъде въведена нова система за документооборот, имаща за цел да се повиши ефективността на работа, както и да се елиминират всякакви възможности за „изтичане“ на средства.

На финала на работната среща кметът на Общината коментира, че е започнала процедура за разширяване на гробищните паркове на Антимово, Покрайна и град Видин. Д-р Ценков каза, че необходимост от това има в много населени места и затова кметовете и кметските наместници е нужно да подготвят докладни, за да бъдат предвидени съответните дейности.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...